Warsztaty Wędrownicze
Data: 21-02-2011 o godz. 21:03:36
Temat: Namiestnictwo Wędrownicze


W dniach 01 - 03 kwietnia 2011 roku odbędą się warsztaty wędrownicze organizowane przez Namiestnictwo Wędrownicze naszego Hufca. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z ideą wędrowniczą i integracja harcerzy. W załączeniu regulamin warsztatów i ankieta uczestnika. Wszystkich zainteresowanych spełniających wymagania regulaminowe, zapraszam do Hufca celem wpisania się na listę.

Przewodnicząca Namiestnictwa Wędrowniczego
phm. Teresa WoźniakREGULAMIN WARSZTATÓW
WĘDROWNICZYCH
1. Organizator :
Namiestnictwo Wędrownicze Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski

2. Kadra Warsztatów :
Najlepsza Pełen skład kadry zostanie potwierdzony w późniejszym terminie.

3. Termin i miejsce Warsztatów :
Warsztaty odbędą się w dniach 1-3 kwiecień 2011 w PSP nr 10 w Ostrowcu
Świętokrzyskim (dotarcie na miejsce w godz. 15:00-16:00).
Zakończenie w niedziele około 12:00.

4. UCZESTNICY (wymagania):
- Wiek wędrowniczy ( 16-25 lat). W Warsztatach mogą uczestniczyć również osoby rozpoczynające wędrowniczą przygodę ( pion starszo harcerski).
- Złożone Przyrzeczenie Harcerskie, posiadanie ważnej książeczki harcerskiej i opłacone składki ( potwierdzenie w książeczce harcerskiej).
- Przesłanie zgłoszenia (wypełnienie ankiety) uczestnictwa w Warsztatach na adres: aniaa868@wp.pl
- Dokonanie wpłaty za Warsztaty Wędrownicze. Wpłaty należy przesłać na konto Komendy Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim nr. konta - Bank Pekao S.A. 51 1240 5035 1111 0000 5564 0088 z dopiskiem ”WARSZTATY WĘDROWNICZE” lub dokonać wpłaty u druhny phm. Teresy Woźniak w budynku komendy Hufca ( ul.Polna 56)
- Uczestnicy wpłacają wpisowe za Warsztaty najpóźniej do dnia 21 marca 2011 - Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica bądź opiekuna na uczestnictwo w Warsztatach

5. Wyposażenie:
Umundurowanie ZHP
Strój do zajęć terenowych
Obuwie zmienne
Kubek , miska/menażka , widelec, łyżka, nóż/ niezbędnik
Śpiwór
Latarka
Śpiewnik
Jak ktoś gra - to instrument .Nie brać pianina ,kontrabasu ,harf ,bębnów, perkusji.
Gitary ,flażolety, kongi ,”przeszkadzajki” mile widziane
Notatnik + długopis


6.Przepisy regulaminowe:
- Osoby niepełnoletnie musza posiadać pisemna zgodę rodziców na udział w biwaku.
- Uczestnicy nie mogą opuszczać miejsca zakwaterowania. Wyjścia poza obiekt szkolny są dozwolone jedynie w zorganizowanej grupie z opiekunem.
- Uczestnicy stosują się do poleceń kadry warsztatów.
- Uczestnicy uczestniczą we wszystkich zajęciach od początku do końca.
- Wcześniejszy wyjazd z warsztatów możliwy jest jedynie w przypadku pisemnej zgody rodziców.
- Wszystkie zajęcia maja charakter zorganizowany z wyraźnie podanymi działaniami i czynnościami jakie mają podejmować uczestnicy.
- Zabronione jest podejmowanie jakiejkolwiek aktywności bez wiedzy i zgody kadry warsztatów.
- Uczestnicy przestrzegają zasad higieny, czystości, porządku, kultury osobistej i prawa harcerskiego.

UWAGA: Na kurs uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie. Organizatorzy kursu nie zapewniają także powrotu z kursu.

7. Wpisowe : 25 zł od uczestnika
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje ciepły posiłek, materiały programowe. W przypadku rezygnacji lub niestawienia się na Warsztaty organizator zastrzega brak zwrotu wpisowego.

8. Termin zgłoszeń :
Potwierdzenie i zgłoszenie uczestników do dnia 21 marca 2011r. na adres Komendy Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski.

9. Inne
Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani do przestrzegania Prawa Harcerskiego, przepisów BHP i P.poż, a także poleceń wydawanych przez kadrę Warsztatów, pod rygorem usunięcia ze szkolenia. Ostateczne interpretacja regulaminu, należy do kadry Warsztatów.

10. Dodatkowe informacje:
- Uczestnicy docierają na miejsce Warsztatów i wracają pod opieką rodziców (opiekunów)
- Każdy uczestnik Warsztatów powinien posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na udział w warsztatach
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- Korzystanie z telefonów komórkowych, możliwe jest tylko w trakcie trwania przerw i ciszy poobiedniej.
- Na Warsztaty prosimy nie zabierać zbędnego sprzętu elektronicznego(DVD, laptopy, TV , konsole ,mikrofale, radioodtwarzacze ,magnetowidy )

Zapoznaj się z REGULAMINEM oraz pobierz ANKIETĘ.Artykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=919