Konkurs Recytatorski Strofy o Ojczyźnie
Data: 08-02-2011 o godz. 16:13:07
Temat: Hufiec


ZHP Chorągiew Kielecka organizuje jak co roku konkurs recytatorski "Strofy o Ojczyźnie"
Mottem tegorocznego konkursu są słowa Philla Bosmansa
"Kocham ludzi, którzy żyją wokół mnie,
Kocham radość i radość przychodzi do mnie,
Kocham przyjaźń i sięgam do gwiazd,
A mój dzień jest pełen zadowolenia"
Regulamin konkursu w załączeniu.

Zainteresowane osoby proszone są kontakt z Hufcem, celem zaplanowania eliminacji w Ostrowcu Św.
Regulamin i szczegóły tego konkursu poniżej

phm. Teresa WoźniakZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
"STROFY O OJCZYŹNIE"

TERMIN:
18 marca 2011 roku (od godz. 900 – rejestracja uczestników). Termin eliminacji centralnych zostanie podany w terminie późniejszym.

MIEJSCE:
Kielce, Dom Środowisk Twórczych
Pałacyk T. Zielińskiego
ul. Zamkowa 2

ORGANIZATORZY:
ZHP Chorągiew Kielecka
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

CELE KONKURSU:
- Wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.
- Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży i propagowanie ich osiągnięć.
- Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
- Propagowanie piękna poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży.
- Upowszechnianie słowa i sztuki recytacji.
- Budowanie i podtrzymywanie tożsamości kulturowej.
- Popularyzacja różnorodnych form kultury i sztuki,
- Inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności społecznej, a przede wszystkim szeroko pojętej aktywności artystycznej.

TEMATYKA:
Mottem tegorocznego konkursu są słowa Philla Bosmansa

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
"Kocham ludzi, którzy żyją wokół mnie,
Kocham radość i radość przychodzi do mnie,
Kocham przyjaźń i sięgam do gwiazd,
A mój dzień jest pełen zadowolenia."

UCZESTNICY:
- zuchy, harcerki i harcerze, instruktorki i instruktorzy,
- dzieci i młodzież szkolna

KATEGORIE WIEKOWE
Kategoria I: I – III klasa szkoły podstawowej
Kategoria II: IV – VI klasa szkoły podstawowej
Kategoria III: I – III klasa gimnazjum
Kategoria IV: I – III szkoły średnie
Kategoria V – powyżej 19 lat

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy kierować na adres Chorągiew Kielecka,
ul. Pańska 1A, 25-820 Kielce (fax. 041-3446555 lub e-mail: kielecka@zhp.pl

REPERTUAR:
Każdy uczestnik recytuje jeden wiersz i fragment prozy związany z tematyką konkursu, pamiętając o tym, by do minimum ograniczyć gesty ilustracyjne.
Łączny czas prezentacji w kategorii I nie może przekraczać 5 minut, w pozostałych kategoriach czas łączny do 7 minut.
/Jury zastrzega sobie prawo przerwania recytacji przekraczającej czas regulaminowy/.

KRYTERIA OCENY:
- dobór repertuaru
- kultura słowa
- interpretacja
- ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:
Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach zostaną wytypowani do udziału w eliminacjach centralnych w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy a laureaci nagrody.

UWAGA:
Przyjazd uczestników na eliminacje chorągwiane pokrywają jednostki delegujące lub macierzyste hufce.
Komendy Hufców podają terminy eliminacji rejonowych do ZHP Chorągwi Kieleckiej w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed planowaną imprezą. Ostateczny termin zgłoszeń do Choragwi upływa 12 marca 2011 r. Każdy uczestnik ma obowiązek wypełnić kartę zgłoszenia.
Hufiec w każdej kategorii może wytypować tylko laureatów pierwszych miejsc do udziału w eliminacjach chorągwianych.
Każdy wykonawca i opiekun wpłaca na konto ZHP Chorągiew Kielecka nr 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Kielce lub bezpośrednio po przyjeździe na miejsce eliminacji. po 9,00 od osoby. W przypadku wpłaty na konto należy przywieźć kserokopię wpłaty. Hufce posiadające na bieżąco uregulowane składki członkowskie wnoszą odpłatność w wysokości 50%. W ramach wpłaty uczestnicy otrzymują poczęstunek.

Karta zgłoszenia

1. Imię i nazwisko .....................................................
2. Data urodzenia .....................................................
3. Adres do korespondencji ....................................... .............................................................................
4. Drużyna /szczep/ hufiec ...................................... .............................................................................
5. Nazwa i adres szkoły ........................................... ............................................................................
6. Imię i nazwisko opiekuna .................................... ...........................................................................
Repertuar /podać autora i tytuł utworu/ Wiersz: .................................................................... ....................................................................
Proza ................................................................... ...................................................................

.....................................
/podpis instruktora/opiekuna/

Artykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=914