Koniec projektu Aktywna dorosłość
Data: 30-11-2010 o godz. 17:09:42
Temat: NS


W dniu dzisiejszym tj. 30.11.2010 roku zakończył się projektu "Aktywna dorosłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy.

W ramach tego projektu były zorganizowane warsztaty udzielania pierwszej pomocy. Te warsztaty prowadzone były przez grupę medyczną działającą przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowcu Św., czyli Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy. Koordynatorem tego przedsięwzięcia była druhna phm. Teresa Woźniak, z-ca komendanta hufca. Nad fachowym przebiegiem tych warsztatów czuwał druh hm. Dariusz Czupryński.

Miło nam, że w tym projekcie zaangażowani też byli Instruktorzy tacy jak:
Nasz druh komendant hm. Robert Rogala z ramienia Stowarzyszenia "SZANSA" był odpowiedzialny za zorganizowanie dwóch turnusów rehabilitacyjnych.

Od strony informatycznej w projekcie był odpowiedzialny druh hm. Remigiusz Woźniak. Druh "Szczepan" prowadził również warsztaty komputerowe.

Udział brali także harcerze z naszego hufca zrzeszeni w różnych drużynach harcerskich: dh. Daria Klimczak, dh.Marcin Budzeń, dh. Artur Żaczek z drużyny 11 DH „BUCIORY” oraz dh. Jacek Taborski i dh pwd Tomasz Taborski z drużyny 41 DH „HUBA”.

Zapraszamy na stronę tego projektu www.aktywniewdoroslosc.onecik.pi gdzie można zobaczyć zdjęcia oraz można przeczytać jakie jeszcze były warsztaty i zajęcia w ramach tego projektu.

Artykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=881