Zjazd Chorągwi Kieleckiej w Kielcach
Data: 27-11-2010 o godz. 20:16:01
Temat: Hufiec


W dniu 27 listopada 2010 roku w Domu Harcerza na Kieleckim „Białogonie” odbył się Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej. Podczas zjazdu delegaci z każdego Hufca działającego na terenie Chorągwi Kieleckiej przyjęli sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Chorągwi za okres od 2 czerwca 2006 roku do 10 listopada 2010 r. Wysłuchano również sprawozdania z działalności Chorągwianej Komisji Rewizyjnej, Sądu Harcerskiego, Referatów i inspektoratów.

Podczas uroczystego otwarcia obrad zjazdu wprowadzono sztandar Chorągwi Kieleckiej po czym zebrani druhny i druhowie odśpiewali hymn harcerski. Po uroczystym rozpoczęciu obrad nastąpiło wręczanie odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych członków naszego związku.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej został odznaczony hm. Robert Rogala komendant hufca ZHP Ostrowiec. Taki sam medal otrzymała phm. Jadwiga Garnuszek członek Komendy Hufca Opatów.

Odznaczenia wręczył Członek Głównej Kwatery ZHP hm. Rafał Bednarczyk, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, a zarazem Przewodniczący Rady Chorągwi hm. Lucjan Pietrzczyk i Komendant Chorągwi Kieleckiej hm. Dariusz Bińczak.

Po wystąpieniu Komendanta Chorągwi i przedstawieniu sprawozdania z działalności Komendanta i Komendy Chorągwi, przedstawieniu przez pełnomocnika Naczelnika ZHP informacji o realizacji zadań statutowych przez Komendanta i Komendę Chorągwi, wystąpieniu przewodniczącego Chorągwianej Komisji Historycznej i złożeniu sprawozdania, wystąpieniu przewodniczącego Sądu Harcerskiego Chorągwi, wystąpieniu przewodniczącego Rady Chorągwi i złożeniu sprawozdania z działalności Chorągwi Kieleckiej odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań.

Po dyskusja i głosowaniu delegaci udzielili absolutorium dla komendanta i członków komendy chorągwi.

Po przerwie odbyła się prezentacja kandydatów na Komendanta Chorągwi.

W wyniku głosowania delegaci na zjazd ponownie wybrali na Komendanta Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego druha hm. Dariusza Bińczaka (Opatów). Druh hm. Dariusz Czupryński został członkiem Komendy Chorągwi, zaś ks. pwd. Sławomir Brzeski członkiem Rady Chorągwi.

Do Komisji Rewizyjnej Chorągwi została wybrana phm. Zdzisława Radzimowska (Opatów)

Do Sądu Harcerskiego został wybrany hm. Adam Bałczewski (Ostrowiec).

Na Zjeździe w Kielcach ostrowieckimi delegatami byli hm. Robert Rogala, phm. Teresa Woźniak, ks. pwd. Sławomir Brzeski oraz hm. Dariusz Czupryński.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć, gdzie znajdują się fotki autorstwa hm. Dariusz Czupryńskiego

Zapraszamy do lektury prasy lokalnej, w której znajdują się informacje dotyczące tego wydarzenia "Gazeta Ostrowiecka", "Wiadomosci Świętokrzyskie".Artykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=879