Żywa lekcja historii w Związku Harcerstwa Polskiego
Data: 17-10-2010 o godz. 18:51:52
Temat: Rajdy i biwaki


W dniu 16.10 o godzinie 9.00 uroczystym apelem pod siedzibą Hufca ZHP w Ostrowcu Św. ul Polna 56 rozpoczął się V Rajd Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej. Rozpoczęcie Rajdu dało również początek zlotowi Hufca Ostrowieckiego.

Na apelu porannym stanęło 160 osób. Wszystkie patrole rajdowe otrzymały mapki z trasą rajdu i z zadaniami jakie każdy musiał zrealizować podczas tegorocznego przemarszu. Zadaniem każdego patrolu było dotarcie do miejsc pamięci narodowej, złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. Ponadto wszyscy musieli naszkicować odwiedzane miejsca pamięci narodowej i wybrane z nich przedstawić na wieczornym ognisku. Patrole wykazały się pomysłowością i odwiedziły dodatkowo po kilka miejsc więcej, a przy okazji okazało się, że istnieją mogiły dawno już przez wszystkich zapomniane.

W tym dniu mieszkańcy naszego miasta ze zdziwieniem obserwowali poruszających się po mieście harcerzy, którzy odwiedzali miejsca pamięci narodowej. W wielu przypadkach spotkało się to z aprobatą, ale nie brakowało również niespodzianek i „głupich docinków".

Po czterogodzinnej marszrucie po terenie naszego miasta wszyscy uczestnicy przeszli do miejscowości Janik – gdzie czekał na nich ciepły obiad. Chwila odpoczynku ,dokończenie zadań rajdowych I wspólna zabawa którą przeprowadził druh hm Adam Bełczewski.

Następnie w programie naszego zlotu była wspólna kolacja w postaci grilla. I wreszcie wyczekiwane przez wszystkich świeczkowisko.

Było ono wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich ponieważ dotyczyło historii Związku Harcerstwa Polskiego i musiało ściśle wiązać się ze zdobytymi wiadomościami podczas dzisiejszego rajdu.

Kolejny raz okazało się, że patrole wywiązały się z zadań rajdowych bardzo dobrze- a świeczkowisko było ciekawe i przekazywało bardzo dużo wiedzy historycznej związanej z ZHP i miejscami martyrologii na naszym terenie. Za przeprowadzenie tego wieczornego spotkania odpowiedzialna była druhna pwd Beata Kubasińska i dh pwd. Tomasz Taborski.

Podczas tego spotkania Komendant Hufca hm Robert Rogala przekazał harcerkom i harcerzom biorącym udział w akcji powódź 2010 listy gratulacyjne skierowane na ich ręce przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Bożentynę Pałkę – Korubę- podkreślając słowa, że patriotyzm i służba w dzisiejszych czasach rozumiana jest inaczej niż bywało to wcześniej i abyśmy nigdy więcej nie musieli z bronią w ręku przekonywać innych o naszej odwadze i ofiarności.

Po oficjalnej części spotkania wieczornego większość uczestników naszego rajdu zebrała się na stołówce szkolnej gdzie do białego rana śpiewaliśmy wspólnie piosenki harcerskie i turystyczne. Na drugi dzień pobudka była o godzinie 8.00, lecz większości ona nie dotyczyła ponieważ nie spali wcale. Wspólne śniadanie i apel pożegnalny. Najlepsze drużyny otrzymały puchary, a wszyscy okolicznościowe znaczki i dyplomy. Nad sprawnym przygotowaniem posiłków i zaopatrzeniem czuwali Teresa i Janusz Woźniakowie oraz Lidia Perczak.

Sprawne i bezpieczne przejście trasy raju nie mogło by się odbyć bez opiekunów, którzy również są instruktorami naszego związku- należy wymienić wśród nich: Grażynę Połetek, Beatę i Janusza Moskalików, księdza Sławomira Brzeskiego, Ewę Antoniak, Renatę Taborską, Marcina Taćkiewicza, Bartka Woźniaka i opiekunów młodzieżowych których nie sposób tu wymienić wszystkich.

Podziękowania kieruję również do rodziców zaangażowanych od samego początku w realizację tego zadania: Pani Anety Zwady i Anny Banasik.

Zlot i Rajd nie mogłyby odbyć się bez wsparcia finansowego i materialnego. W tym roku był to Starosta Powiatu Ostrowieckiego i Prezydent Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dziękujemy obu Panom za to, że wsparli nasze działania, które miały na celu zapoznanie młodego pokolenia z historią i teraźniejszością naszego miasta.

Rajd i Zlot Hufca odbył się w ramach zadania publicznego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: „Wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – V Rajd Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej – Zlot Hufca Związku Harcerstwa Polskiego”.

Na koniec należy podkreślić to, że spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież w taki sposób jak ten w przyszłości może przynieść tylko pozytywne efekty.

Miejmy nadzieję, że kolejna przygotowywana przez nas impreza turystyczna "Rajd wigilijny" spotka się z tak dużym zainteresowaniem jak ta i w jeszcze w większym gronie będziemy mogli usiąść do wspólnego ogniska.

Z harcerski pozdrowieniem
CZUWAJ

Komendant Hufca ZHP
w Ostrowcu Świętokrzyskim
hm. Robert RogalaZapraszamy do Galerii ZdjęćArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=859