Projekt AKTYWNA DOROSŁOŚĆ
Data: 06-07-2010 o godz. 15:20:21
Temat: HCPP


Instruktorzy z Komendy Hufca i Ratownicy z Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim przystąpili do realizacji projektu "Aktywna dorosłość" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.Przez okres maj – listopad 2010 roku będzie przeszkolonych 15 grup po 8 osób niepełnosprawnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia w razie potrzeby, będzie umiał wezwać pomoc, ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, udzielić pomocy przy omdleniu, skaleczeniu, krwotoku, złamaniu, skręceniu, zwichnięciu, oparzeniu, ukąszeniu, bólu brzucha, wymiotach, urazach: brzucha i głowy. Uczestnicy projektu zostaną również przeszkoleni jak zachować się na miejscu wypadku.

W dniu 5 lipca 2010 roku dwie grupy zakończyły szkolenie. Dla utrwalenia zdobytych wiadomości każdy uczestnik otrzymał poradnik pierwszej pomocy opracowany przez ratowników HCPP.


Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Artykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=824