Regulamin I Zlotu Harcerzy - Sandomierz 2010
Data: 06-04-2010 o godz. 15:22:33
Temat: Rajdy i biwaki


Do naszego Hufca doszedł regulamin I Zlotu Harcerzy - Sandomierz 2010 serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym zlocie

Regulamin i szczegóły zlotu poniżej.

Założenia organizacyjne:

1. Organizator
Organizatorem Zlotu jest: Komenda Hufca ZHP Sandomierz.
Współorganizatorami Zlotu są: Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP oraz Duszpasterz Harcerzy Diecezji Sandomierskiej

2. Termin Zlotu

Zlot odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 17-18.04.2010 r.

3. Cele Rajdu:
poznanie biografii świętego Jerzego
promocja Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej
integracja drużyn Kieleckiej Chorągwi ZHP
promocja aktywnego spędzania wolnego czasu


4. Komenda Zlotu:
Komendantka Zlotu – hm. Ewa Miękina

Założenia regulaminowe:

1.Uczestnictwo i zgłoszenia

Gra podczas Zlotu będzie podzielona na 2 trasy. I trasa o puchar Komendantki Hufca ZHP Sandomierz - przeznaczona jest dla zuchów oraz dzieci w wieku 6 -12 lat. Trasa II o puchar Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP - przeznaczona jest dla harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów oraz młodzieży od 12 roku życia.
W Zlocie mogą brać udział patrole reprezentujące gromady zuchowe, drużyny harcerskie, a także szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są według załączonego wzoru. Na każde 15 osób w patrolu przypadać musi jeden pełnoletni opiekun.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
zhp.sandomierz@interia.pl
Termin zgłoszeń upływa w dniu 9.04.2010r.
Po zgłoszeniu jednostka otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na Zlot.

2. Ubiór i ekwipunek
Patrole zlotowe muszą posiadać ekwipunek osobisty i patrolu, umożliwiający wędrówkę pieszą po mieście w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych (karimaty i śpiwory). Patrol musi posiadać kompletną apteczkę, latarki.
Patrol zuchowy, harcerski powinien być w pełnym umundurowaniu.

3. Wyżywienie i zakwaterowanie
Patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie do godzin popołudniowych. Organizator zapewnia ciepły posiłek popołudniu.
Zakwaterowanie zapewnia organizator w budynku szkolnym. Uczestnicy muszą posiadać obuwie zmienne, karimatę, śpiwór.

4. Organizatorzy zapewniają
ciepły posiłek w sobotę
ciekawy program
okolicznościowy dyplom uczestnictwa
dla zwycięzców tras puchary
butony okolicznościowe dla uczestników

5.Odpowiedzialność i ubezpieczenie

Patrole ubezpieczają się we własnym zakresie. Polisa ubezpieczeniowa do wglądu na starcie. Za właściwy dobór uczestników odpowiada instruktor-opiekun. Za szkody wyrządzone w czasie zlotu odpowiedzialność ponoszą, uczestnicy i opiekunowie patroli zlotowych.

6. Dyskwalifikacja Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania: Prawa Harcerskiego, Regulaminu Zlotu, przepisów ochrony przyrody i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dyskwalifikacja jest równorzędna z wykluczeniem ze Zlotu i utratą praw do wszelkich świadczeń.

7.Współzawodnictwo patroli
Na trasach gry podczas Zlotu będzie prowadzone współzawodnictwo patroli. Patrole będą oceniane przez punktowych i osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie gry.
Oceniane będzie:
udział w programie trasy
zdyscyplinowanie patrolu
przejście trasy zgodnie z regulaminem
udział w konkursach na trasie
umundurowanie
ocena wykonania zadania


8. Program zlotu
Sobota 17.04.2010
do godziny 9.30 – zgłoszenie patroli na Małym Rynku w Sandomierzu
9.30 – zbiórka uczestników na Małym Rynku w Sandomierzu
Gra miejska o świętym Jerzym
Msza Święta Harcerska w Katedrze po przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Dr. Krzysztofa Nitkiewicza Krąg przed Katedrą
Zakwaterowanie w budynku szkoły
Ciepły posiłek
Ognisko obrzędowe
Gra nocna (dla chętnych)

Niedziela 18.04.2010
Uroczysty apel pożegnalny
Wykwaterowanie

Uwagi końcowe!
Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuję Komendantce Zlotu.

Artykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=769