Dzień Myśli Braterskiej
Data: 24-02-2010 o godz. 20:55:12
Temat: Hufiec


W dniu 23 lutego 2010 roku w Kościele Matki Boskiej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbyło się spotkanie harcerzy ostrowieckich i opatowskich.

Spotkanie rozpoczęła Msza Święta z udziałem Księdza Biskupa dr Krzysztofa Nitkiewicz, Dziekana Zbigniewa Wiatrka, Komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP hm. Dariusza Bińczaka oraz całego duchowieństwa ostrowieckiego. Na uroczystość przybyła liczna rzesza instruktorów, harcerzy i harcerek oraz przyjaciół harcerstwa.
Biskup Krzysztof Nitkiewicz został serdecznie powitany przez Komendanta Hufca ZHP w Ostrowcu hm. Roberta Rogalę, otrzymał od harcerzy piękny krzyż harcerski wyhaftowany przez naszego instruktora pwd. Tomasza Taborskiego, uczestnika Warsztatów Zajęciowych przy ul. Iłżeckiej 31 oraz książkę o dziejach harcerstwa ostrowieckiego wydaną z okazji
I Zlotu Instruktorów Seniorów „Łysica-Płomień”. Druh hm. Dariusz Czupryński przedstawił w skrócie historię Hufca Ostrowiec, natomiast Biskup nawiązał podczas Mszy do swojej przynależności do skautingu i Jego działalności ze skautami włoskimi.
Po Mszy Świętej harcerze z Drużyny IGNIS z druhem pwd. Ks. Sławomirem Brzeskim przedstawili inscenizację życia i śmierci druha Wicka, Patrona Polskich Harcerzy.
W tym dniu 65 lat temu druh phm. Wincenty Frejlichowski zmarł na tyfus. Prawie całe swoje życie poświęcił harcerstwu i pomocy innym. Nie przeszkodziło Mu w pracy harcerskiej wstąpienie do seminarium. Niestety wojna już na samym początku sprawiła, że druh Wicek znalazł się w obozie koncentracyjnym, gdzie pełnił służbę ludziom i Bogu. To tam zaraził się od współwięźniów tyfusem i zmarł. Nawet oprawcy uznali Go za osobę szczególną, świętą, pozwolili wystawić ciało po śmierci. Więźniom udało się zdjąć gipsowy odlew z Jego twarzy, w którym ukryli kostkę z odciętego palca, by stanowiła Jego relikwię.
W 1999 roku druh Wicek został beatyfikowany. Papież Jan Paweł II zwrócił się do polskich harcerzy z apelem „Zwracam się także do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania”.
I tak się stało, 22 lutego 2003 roku Prymas Polski Ks. Kardynał Józef Glemp ogłosił, że druh Błogosławiony Ksiądz Stefan Wincenty Frejlichowski został uznany za Patrona Polskich Harcerzy.

Artykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=752