Regulamin Konkursu Recytatorskiego
Data: 18-02-2010 o godz. 08:58:37
Temat: Hufiec


W dniu dzisiejszym prezentujemy Regulamin Konkursu Recytatorskiego „STROFY O OJCZYŹNIE”, który jest Hufcową eliminacją do udziału w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w Kielcach. Z ramienia hufca organizatorami są:
Komenda Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim
41 DH „HUBA” - pwd. Beata Kubasińska

TERMIN i MIEJSCE:
5 marca 2010 roku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Sienkiewicza 70; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski godz. 13.00

ORGANIZATORZY:
Komenda Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim
41 DH „HUBA” - pwd. Beata Kubasińska

CELE KONKURSU:
 • wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży
 • prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży oraz propagowanie ich osiągnięć
 • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 • propagowanie piękna poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży
 • upowszechnianie sztuki recytacji
 • budowanie i podtrzymywanie tożsamości kulturowej
 • popularyzacja różnorodnych form kultury i sztuki
 • inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności społecznej, a przede wszystkim szeroko pojętej aktywności artystycznej.

TEMATYKA: Tematem tegorocznego konkursu są słowa Harvey Coxa:
„Człowiek, zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą, jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli, ale także śpiewa, tańczy, modli się, opowiada historie i świętuje.”


UCZESTNICY:
 • zuchy, harcerki i harcerze, instruktorki i instruktorzy
 • dzieci i młodzież szkolna

KATEGORIE WIEKOWE:
Kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej
Kategoria II: IV-VI klasa szkoły podstawowej
Kategoria III: I-III klasa gimnazjum
Kategoria IV: I-III klasa szkoły średniej
Kategoria V: powyżej 19 lat

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy złożyć do dnia 25.02.2010 godz. 15.00 na adres:
hufiec@onecik.pl lub na fax. (041) 262-51-68
a dodatkowo w oryginale na adres:
Komenda Hufca ZHP Ostrowiec Św.
ul. Polna 56
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Po ustaleniu liczby chętnych zostanie wysłane potwierdzenie.

REPERTUAR:
Każdy uczestnik recytuje jeden wiersz i fragment prozy związany z tematyką konkursu, pamiętając o tym, by do minimum ograniczyć gesty ilustracyjne. Łączny czas prezentacji w kategorii I nie może przekroczyć 5 minut, w pozostałych kategoriach czas łączny do 7 minut. (jury zastrzega sobie prawo przerwania recytacji przekraczającej czas regulaminowy).

KRYTERIA OCENY:
 • dobór repertuaru
 • kultura słowa
 • interpretacja
 • ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:
Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach zostaną wytypowani do udziału w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w dniu 19 marca 2010 roku w Kielcach.
Wyjazd do Kielc na koszt własny lub placówki delegującej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki.

UWAGA
KAŻDY UCZESTNIK MA OBOWIĄZEK WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA!!!


Ściągnij Regulamin oraz kartę zgłoszeniową
Artykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=748