Podziękowania
Data: 31-07-2009 o godz. 13:00:39
Temat: Obozy


Uczestnicy i kadra obozu harcerskiego w Lubiatowie serdecznie dziękują Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego, Panu Staroście i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie wyjazdu dla dzieci z Domu Dziecka w Małachowie, Rodzinnego Domu Dziecka w Ostrowcu Św. oraz dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej oraz osób niepełnosprawnych.

Bez tej dotacji dzieci spędziłyby wakacje w domu. Prosimy pozostałe samorządy lokalne o branie przykładu ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i liczymy na to że w przyszłym roku inni też przycznią się do tego żeby jeszcze większa grupa dzieci i młodzieży mogła skorzystać z takiej formy wypoczynku.

hm. Robert RogalaArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=678