Rozkaz L4/2014
Data: 12-07-2014 o godz. 21:49:12
Temat: Rozkazy Komendanta


Poniżej publikujemy rozkaz Komendanta Hufca L4/2014. Miłej lektury.

Ostrowiec ¦w. 11.07.2014


Zwi±zek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec ¦Świętokrzyski


Rozkaz L4/2014


1. Uchwały, zarz±dzenia, decyzje.
1.2. Zarz±dzenia i decyzje

1.2.1. W zwi±zku z rozpoczętymi wakacjami, a co za tym idzie organizowaniem przez ¶środowiska równych form wyjazdowych dla harcerzy i osób cywilnych zalecam zapoznanie się z instrukcj± postępowania sytuacjach nieprzewidzianych. Materiał dotycz±cy Zarz±dzania Informacj± w Sytuacjach kryzysowych w formie biuletynu znajduję się w Komendzie Hufca.
O Sytuacjach należy informować w kolejności:
1. Komendant Hufca – hm. Dariusz Czupryński
2. Komendant Chor±gwi - hm. Dariusz Bińczak
3. Z-ca do Spraw Organizacyjnych - hm. Elżbieta Kubiec
4. Pełnomocnik Komendanta ds. HALiZ - hm. Michał Miernik

Jednocześnie przypominam, że wszelkie formy wyjazdów wakacyjnych powinny uzyskać zgodę Komendanta Hufca (zgłoszenie wyjazdu wraz z list± uczestników i planem, deklaracj± w sprawie bezpieczeństwa) oraz być zgłoszone w kuratorium oświaty.

1.2.2. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec otwieram próbę i dopuszczam do realizacji zadań próby na Naramiennik Wędrowniczy druhowi i druhnom:
- Patrycji Jaworskiej z 52 DH „Włóczykije”,
- Mirandzie Mazur z 52 DH „Włóczykije”,
- Katarzynie Cichoń z 08 TDH „Burza”.

1.2.3. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec zmykam próbę z wynikiem negatywnym na Naramiennik Wędrowniczy druhnie Patrycji Mazurek.

2.5 Powoływanie i rozwi±zywanie sztabów, komisji, komend kursów.
Powołuję kadrę obozu harcerskiego organizowanego w dniach 16-31 lipca 2014 roku w Miejscowości Wilkowice.
- Komendant Obozu – hm. Dariusz Czupryński,
- Zastępca Komendanta Obozu – pwd. Donata Jastrzębska,
- Kwatermistrz Obozu/ instruktor – phm. Teresa Woźniak,
- Instruktor – phm. Lucyna Czupryńska,
- pwd. Anna Frankiewicz,
- pwd. Aneta Zwada,
- dh. Magdalena Woźniak – Kaptur,
- Kucharka Obozu – pwd. Lidia Perczak,
- Opieka Medyczna – ratownik medyczny hm. Dariusz Czupryński.

6. Mianowania instruktorów.
6.3. Otwarcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika.

6.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodnika ćwikowi Piotrowi Perczakowi.
6.5. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza.

6.5.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Lidii Perczak.
Czuwaj !

Komendant Hufca
hm. Dariusz CzupryńskiArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1483