Rozkaz L3/2014
Data: 12-07-2014 o godz. 21:38:11
Temat: Rozkazy Komendanta


Poniżej przedstawiam rozkaz Komendanta Hufca L3/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

Ostrowiec ŚŒw. 30.06.2014


Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec ŒŚwiętokrzyski


Rozkaz L3/2014

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje.
1.2. Zarządzenia i decyzje

1.2.1. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec Św. po rozpatrzeniu realizacji zadań na stopień Harcerza Orlego i Harcerki Orlej przyznaję stopień Harcerza Orlego ćwikowi Michałowi Lipcowi oraz stopień Harcerki Orlej samarytance Kindze Zwadzie.

5. Związki Drużyn, inne jednostki.

5.3. Zwolnienia i mianowania w związkach drużyn, w innych jednostkach organizacyjnych.

5.3.1. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec zwalniam z funkcji członka namiestnictwa phm. Łukasza Loranty. Dh. Łukasz będzie współpracował z namiestnictwem jako konsultant.

5.3.2. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec powołuję w skład namiestnictwa ćwika Dominika Markiewicza.

6. Mianowania instruktorów.

6.2. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika.

6.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z powodu braku czynnej działalności ( wyjazd z Ostrowca) i braku kontaktu zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki dh. Aleksandrze Mruk.

6.2.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich po pozytywnym rozpatrzeniu zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki druhnie HO Małgorzacie Kasińskiej oraz druhnie HO Kindze Zwadzie.
Obu druhnom życzę dalszego zaangażowania i wspaniałej przygody w nowej roli w naszej organizacji.


6.3. Otwarcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika.

6.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodnika ćwikowi Filipowi Ptasińskiemu oraz ćwikowi Dominikowi Markiewiczowi. W obu przypadkach realizacja zadań od dnia złożenia wniosku z powodu braku ciągłości pracy komisji.

6.5. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza.

6.5.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Donacie Jastrzębskiej.Czuwaj !

Komendant Hufca
hm. Dariusz CzupryńskiArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1482