223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Data: 29-04-2014 o godz. 16:12:06
Temat: Hufiec


Uchwalona 223 lata temu przez Sejm Wielki Ustawa Zasadnicza (Konstytucja 3 Maja) nie miała wówczas swego odpowiednika w Europie i była drug± na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Powstała w czasie realnego zagrożenia niepodległo¶ści przez s±siadów, budz±c nadzieję większo¶ści Polaków na zachowanie bytu państwowego i ocalenie Ojczyzny. Konstytucja 3 Maja stała się zaczynem gruntownych zmian ustrojowych ówczesnej Rzeczypospolitej.


Przede wszystkim zniesiono liberum veto i wprowadzono do parlamentu zasadę podejmowania decyzji większoś¶ci± głosów, dzięki czemu najważniejszy organ państwa odzyskał możliwoś¶ć sprawnego działania. Wzmocniono również władzę wykonawcz± poprzez postawienie monarchy na czele rz±du, zwanego Straż± Praw. Zrezygnowano także z wolnej elekcji i przywrócono zasadę dziedziczno¶ści tronu, co w założeniu pozwoliło wyeliminować niebezpieczne dla kraju okresy bezkrólewia. Konstytucja reformowała wymiar sprawiedliwoś¶ci, nadała prawa miastom oraz stanowi mieszczańskiemu, a ludność wiejsk± oddała pod opiekę „prawa i rz±du krajowego”. Ustawa Rz±dowa tworzyła również podwaliny pod budowę sił zbrojnych.

Wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów Zwi±zku Harcerstwa Polskiego w Ostrowcu Św. zapraszamy na uroczystości zwi±zane ze ś¶więtem.
Zbiórka przed Ko¶ściołem Ś¦w. Michała 03 maja 2014 roku o godz. 10:10 w pełnym umundurowaniu.
Poniżej przedstawiamy program uroczystości:
10.30 – uroczysta Msza ¶Święta w intencji Ojczyzny w kolegiacie p.w. św. Michała Archanioła
11.30 – przej¶ście pocztów sztandarowych pod Pomnik Pomordowanych na Rynku
11.40 – odegranie hymnu państwowego, przemówienia okolicznościowe
12.00 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pomordowanych
13.00 – wi±zanka pie¶śni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Miejskiego Centrum Kultury
18.00 – „W Krainie U¶śmiechu” - koncert w Amfiteatrze w Parku Miejskim z udziałem gwiazd Polskiej Opery Kameralnej

phm. Teresa WoĽźniak

Zbiórka przed Ko¶ciołem ¦w. Michała 03 maja 2014 roku o godz. 10:10 w pełnym umundurowaniu.Artykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1473