Rrozkaz L1/2014
Data: 14-02-2014 o godz. 19:16:30
Temat: Rozkazy Komendanta


W dniu 14.02.2013 roku ukazał się Rozkaz L1/2014 Komendanta Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski hm. Dariusza Czupryńskiego

Zapraszamy do lektury :-)Ostrowiec Św. 14.02.2014


Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L1/2014

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.9/2013 z dnia 31 października 2013r. 11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 27 września 2013r. oraz 18 października 2013r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.3. Brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP otrzymują:

Chorągiew Kielecka phm. Tomasz Taborski

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 19/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku:

3. Chorągiew
3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich
3.6.3. Z dniem 06 listopada 2013 roku przyznaję uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisji Stopni Instruktorskich przy Hufcu ZHP Ostrowiec Świętokrzyski do 30 listopada 2015r.

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje.
1.2. Zarządzenia i decyzje
1.2.1. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec Św. otwieram próbę i dopuszczam do realizacji zadań próby na Naramiennik Wędrowniczy druhom i druhnom:

- Aleksandrze Skrzypczyk z 52 DH „Włóczykije”,
- Patrycji Mazurek z 52 DH „Włóczykije”,
- Karolinie Podkowie z 52 DH „Włóczykije”,
- Ewelinie Płatek z 52 DH „Włóczykije”,
- Darii Mysłek z 01/PG2/DH „Azymut”

1.2.2. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec ze względu na brak realizacji zadań w wyznaczonym terminie zmykam próbę z wynikiem negatywnym na Naramiennik Wędrowniczy druhnom i druhowi:

- Patrykowi Frączek z 08 ŚTDH „Burza”,
- Aleksandrze Szklanowskiej z 08 ŚTDH „Burza”,
- Katarzynie Cichoń z 08 ŚTDH „Burza”.

1.2.3. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec Św. otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego druhom:

- Dominikowi Markiewiczowi z 52 DH „Włóczykije”,
- Kamilowi Walaszczykowi z 52 DH „Włóczykije”.

1.2.4. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec Św. ze względu na brak realizacji zadań w wyznaczonym terminie zamykam próbę na stopień Harcerza Orlego/ Harcerki Orlej z wynikiem negatywnym druhom i druhnom:

- Mateuszowi Stadnikowi z 08 ŚTDH „Burza”,
- Weronice Tomczyk z 08 ŚTDH „Burza,
- Adriannie Lach z 52 DH „Włóczykije”,

3. DRUŻYNY.
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów.
3.1.1. Na wniosek Rady Drużyny 52 DH „Włóczykije” o zmianę nazwy drużyny, zmieniam nazwę drużyny z 52 DH „Włóczykije” na 52 Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Włóczykije” (skrót: 52 WDH „Włóczykije”).

8. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
8.1. Dziękuję wszystkim wolontariuszom i ich opiekunom oraz członkom sztabu WOŚP za wzorową postawę i sprawne przeprowadzenie 22 finału WOŚP. Szczególnie podziękowania kieruję do dh. phm. Teresy Woźniak za wkład pracy przed, w trakcie i po finale oraz dh. Piotrowi Perczakowi za zajmowanie się aukcjami.

Czuwaj !

Komendant Hufca
hm. Dariusz CzupryńskiArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1452