Regulamin - z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2014
Data: 11-02-2014 o godz. 15:37:33
Temat: Hufiec


Zgodnie z sugestiami z warsztatów metodycznych zapraszamy wszystkich na BIWAK z okazji DMB. Biwak w formie zabaw, szkoleń, zajęć z musztry połączony z kominkiem z okazji DMB odbędzie w dniach 21-23 luty. Szczegóły w regulaminie (w hufcu i na stronie internetowej). Zapraszamy do udziału. Zadania przed biwakowe bardzo atrakcyjne i z nagrodami.Regulamin Biwaku


1. Organizatorem biwaku jest Komenda Hufca ZHP Ostrowiec Św.
2. Biwak odbędzie się w dniach 21-23 luty 2014 w PSP nr 10 w Ostrowcu (Gutwin)
3. Uczestnikami biwaku mogą być patrole min. 6 osobowe (możliwe łączenie w patrol członków dwóch drużyn) w raz z pełnoletnim opiekunem.

4. Patrole muszą posiadać:
apteczkę, jedną oryginalną grę lub pląs,
śpiewnik,
aparat fotograficzny,

5. Każdy uczestnik musi posiadać:
- zmienne obuwie,
- wyżywienie na czas trwania biwaku,
- karimatę i śpiwór,
- przybory do mycia, pisania,
- mundur,
- latarkę,

6. Zgłoszenia na biwak do dnia 18 lutego 2014 do godz. 15.00 w siedzibie hufca.
7. Wpisowe na biwak wynosi 15zł od uczestnika. Opiekun nie płaci wpisowego.
W ramach wpisowego zapewniamy ciepły posiłek w sobotę (obiad), herbatę rano i wieczorem, plakietkę.

UWAGA !!!
Zapraszamy wszystkich instruktorów, harcerzy i zuchy którzy nie mogą uczestniczyć w biwaku na kominek z okazji DMB w sobotę na godz. 19.00.

Zadnie przed biwakowe:
1. Kartka z pozdrowieniami : Każde środowisko wykonuje własnoręcznie kartki z okazji DMB które będzie przekazywać innym środowiskom na kominku. Technika dowolna (mają być śliczne i kolorowe ). Zróbcie kilka więcej dla niezapowiedzianych gości.

2. Konkurs fotograficzny: Wykonać zdjęcie wym. minimalny 10x15 cm na temat:
„Braterstwo- Przyjaźń-Przygoda”. Zdjęcia oddajemy na biwaku gdzie odbędzie się wystawa konkursowa. Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone.

ZAPRASZAMY

Komendant Hufca
hm. Dariusz CzupryńskiArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1449