Regulamin warsztatów metodyczne ¬RÓDEŁKO
Data: 13-01-2014 o godz. 17:56:36
Temat: Hufiec


Zapraszamy na Warsztaty Metodyczne „¬RÓDEŁKO” które odbęd± się w dniach1 31.01-02.02.2014 roku.

Warsztaty Metodyczne „¬RÓDEŁKO”
CHARAKTERYSTYKA:
Organizator
Komenda Hufca ZHP w Ostrowcu ¦w

W warsztatach uczestniczyć mog± harcerze, którzy:
♦ ukończyli 13 lat,
♦ ukończyli szkołę podstawow±,
♦ złożyli przyrzeczenie harcerskie,

Komenda Warsztatów
phm Łukasz Loranty HR – komendant warsztatów
hm Michał Miernik HR BOKK 676/2013 – zastępca komendanta ds. programowych
pwd Donata Jastrzębska HR – zastępca komendanta ds. organizacyjnych
pwd Aneta Zwada HO – zastępca komendanta ds. finansowych

Obrzędowo¶ć warsztatów
Nazwa „¬RÓDŁO”.
Woda jest życiem, z niej bierze się pocz±tek wszystkiego, dlatego jest dla człowieka tak ważna. ¬ródło to ożywcza siła, mog±ca powrócić utracone siły. Wielkie i długie rzeki zaczynaj± swój bieg od małego Ľródła. Chcemy, aby harcerstwo było wła¶nie tak± wielk± i bardzo dług± rzek±. My jeste¶my Ľródłem, z którego ta rzeka weĽmie pocz±tek

Koszt:
30 zł harcerze z hufca Ostrowiec 40 zł spoza hufca

Kontakt
komenda Hufca ZHP Ostrowiec (0...41) 262­51­68e­mail: hufiec@onecik.pl/hufiec@ostrowiecsw.pl
phm Łukasz Loranty HR 504­056­271
Lukasz.loranty@zhp.net.pl

Termin zgłoszeń
24 stycznia 2013

Ankieta uczestnika.

phm. Teresa WoĽniakArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1437