Rozkaz L12/2013
Data: 28-10-2013 o godz. 22:21:28
Temat: Rozkazy Komendanta


W dniu 28.10.2013 roku ukazał się Rozkaz L12/2013 Komendanta Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski hm. Dariusza Czupryńskiego

Zapraszamy do lektury :-)Ostrowiec Św. 28.10.2013


Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L12/2013

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 17/2013 z dnia 21 października 2013 roku:

2. Hufce
2.3. Podaję do wiadomości wyniki wyborów w Zjazdów Hufców ZHP
 • Staszów z dn. 7 września 2013r.
 • Kielce – Powiat z dnia 21 września 2013r.
 • Kielce-Miasto z dnia 23 września 2013r.
 • Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 26 września 2013r.
 • Kielce-Południe z dnia 28 września 2013r.
2.3.1 W sprawie udzielenia absolutorium Komendantom:
2.3.1.4. Udzielono absolutorium Komendantowi Hufca ZHP Ostrowiec Św. hm. Robertowi Rogali.
2.3.3. W sprawie wyboru Komendanta i Komendy Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski:
2.3.3.1. hm. Dariusz Czupryński – Komendant Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski
2.3.3.2. phm Teresa Woźniak – Skarbnik Hufca
2.3.3.3. hm. Adam Bałczewski – Członek Komendy Hufca
2.3.3.4. pwd. Anna Antoniak – Lipiec - Członkini Komendy Hufca
2.3.3.5. pwd. Anna Frankiewicz – Członkini Komendy Hufca
2.3.3.6. pwd. Donata Jastrzębska - Członkini Komendy Hufca ds. Programu i Pracy z Kadrą.
2.3.3.7. phm. Krzysztof Adamski - Członek Komendy Hufca

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje.
1.2. Zarządzenia i decyzje
1.2.1. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec Św. otwieram próbę i dopuszczam do realizacji zadań próby na Naramiennik Wędrowniczy druhom :
 • Filipowi Ptasińskiemu z 52 DH „Włóczykije”,
 • Krzysztofowi Batugowskiemu z 52 DH „Włóczykije”,
 • Michałowi Wójcik z 52 DH „Włóczykije”.
1.2.2. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec Św. zamykam próbę i przyznaję Naramiennik Wędrowniczy dh:
 • Kamilowi Walaszczykowi z 52 DH „Włóczykije”,
 • Dominikowi Markiewicz z 52 DH „Włóczykije”.
1.2.3. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec Św. zamykam próbę i przyznaję stopień
 • Harcerki Orlej dh. sam. Małgorzacie Kasińskiej.
1.2.4. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec Św. zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerki Rzeczypospolitej
 • dh. pwd. Donacie Jastrzębskiej (HO).
1.2.5. Na wniosek Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Ostrowiec z powodu braku prawidłowej realizacji zadań oraz samodzielnej zmianie treści niektórych zadań bez konsultacji z namiestnictwem, zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej dh.
 • HO. Marcinowi Bugajskiemu.
3. DRUŻYNY.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Zwalniam z dniem 1 października dh. Samarytankę Małgorzatę Kasińską z pełnienia funkcji drużynowej 52 DH „Włóczykije” im. hm. Elżbiety Gargul. Za dotychczasową pracę i zaangażowanie dziękuję i życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym.

3.3.2. Mianuję dh. ćwika Kamila Walaszczyka drużynowym 52 DH „Włóczykije” im. hm. Elżbiety Gargul. Nowemu drużynowemu życzę wytrwałości i zaangażowania w pracy na rzecz drużyny i związku.

Czuwaj !

Komendant Hufca
hm. Dariusz CzupryńskiArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1401