Zbiórka PRACA Z KADRˇ
Data: 18-03-2013 o godz. 11:42:07
Temat: Hufiec


W dniach 15-17.03.2013 dwie osoby z naszego hufca wybrali się do Warszawy na zbiórkę "Praca z kadr±" organizowan± przez Wydział Starszoharcerski Głównej Kwatery ZHP.

Pierwszego dnia po przyjeĽdzie do stolicy zwiedzili¶my trochę Warszawę. O 18.30 odbyła się rejestracja uczestników w domu rekolekcyjnym. Po zakwaterowaniu zaczęli¶my się poznawać z nasz± grup±. Każdy tam był albo studentem, albo pracował a nasze druhna Nika była najmłodsz± uczestniczk±. Na pierwszych wspólnych zajęciach słuchali¶my o WOSM i WAGGGS. PóĽniej obyły się zajęcia w grupach, gdzie składali¶my furażerki z origami. Potem byli¶my dobrani w pary i musieli¶my doj¶ć do szafek i znaleĽć hasło. Jedna osoba z pary miała zawi±zane oczy. Kiedy znaleĽli¶my hasło, musieli¶my się dobrać w czwórki żeby hasła do siebie pasowały. Kiedy już się dobrali¶my, dano nam modele samolotów i mieli¶my je składać. Po złożeniu puszczali¶my je na korytarzu. Po zajęciach prawie do samego rana ¶piewali¶my i gadali¶my oraz jedli¶my gofry i tosty.

Na następny dzień mieli¶my bardzo przyjemn± zaprawę porann±, a mianowicie tańczyli¶my taniec belgijski. Była przy tym bardzo zabawnie i pobudzaj±co. Przed ¶niadaniem losowali¶my karteczki które oznaczały grupy zajęciowe. Jakim¶ dziwnym trafem nasza grupa wylosowała takie same kolory. Zajęcia dotyczyły zmian w próbie na harcerza i harcerza starszego, zmianach w sprawno¶ciach. Po obiedzie nasza grupa robiła flashmoba. Tańczyli¶my w kolorowych ubraniach i nagrali¶my to. Było fantastycznie. Pojawił się na tym pogo, balet, harlem shake. Każdy na nas patrzył i robił zdjęcia. Po kolacji mieli¶my spotkanie z Naczelnikiem ZHP hm. Małgorzat± Sinic±. Po spotkaniu udali¶my się wszyscy do kina na film "Baczyński". Po kinie mieli¶my jeszcze zajęcia. Przekazywali¶my też symbolicznego guzika osobie, której chcieliby¶my podziękować. Wszystko zakończyli¶my piosenkami.

W niedzielę z rana odbyła się msza. Po mszy było ¶niadanie. Mieli¶my też zajęcia dotycz±ce karty na harcerza starszego i dotycz±ce zjazdu harcerzy starszych. Na końcu pożegnali¶my się i pojechali¶my na dworzec.

W ci±gu tego weekendu poznali¶my wiele wspaniałych ludzi, który maj± wiele energii, pomysłów i s± bardzo mili. Sali nam inspiracje żeby działać. Tak naprawdę te zajęcia pokazały nam, że nieważne czy jeste¶my z Chor±gwi Kieleckiej czy ¦l±skiej, to że potrafimy współpracować ze sob± i realizować wspaniałe pomysły.

Tak na koniec chcieliby¶my napisać że harcerki i harcerze spali osobno oraz że naszym "paliwem" i sił± był sok z jabłek, marchewek, bananów i pomarańczy robiony w sokowirówce przez nasz± harcerkę i harcerza z Poznania.

sam. Kinga "Nika" ZwadaZapraszamy do Galerii ZdjęćArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1319