Odszedł na Wieczną Wartę
Data: 10-01-2013 o godz. 17:40:58
Temat: Harcerska Żałoba


Druh Ireneusz Górnisiewicz urodził się 06.09.1936 roku Ostrowcu Świętokrzyskim.

Miłość do harcerstwa odziedziczył po rodzicach, służbę harcerską rozpoczął w 1949 roku jako zastępowy, następnie był drużynowym. Zobowiązanie instruktorskie złożył 10.06.1988 roku.

Stopień harcmistrza otrzymał w 1990 roku. Działał w drużynie WOPR, przez wiele lat na obozach pełnił funkcje ratownika wodnego.

Od 1999 roku zaczął pracę instruktorską w Komendzie Hufca i w Komisji Stopni Instruktorskich. Z chwilą powstania Kręgu Seniorów "Łysica-Płomień" czynnie uczestniczył we wszystkich przedsięzięciach kręgu.

Za swoją pracę zawodową i harcerską został odznaczony wieloma odznakami i medalami, między innymi: Brązową, srebrną i złotą odznaką "Zasłużony działacz LOK", medal "Zasłużony dla WOPR", "Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP".

Druh Irek chętnie dzielił się wiadomościami harcerskimi z młodzieżą, przedstawiał piękno życia harcerskiego, promując harcerstwo na terenie naszego Powiatu.

phm. Teresa Woźniak

Artykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1295