Operacja 1001 - Frombork - Czy ją jeszcze pamiętasz!?
Data: 26-10-2012 o godz. 14:30:00
Temat: ZHP


Operacja 1001 - Frombork, wieloletnia akcja ZHP (1966-1973) miała na celu pomóc w odbudowie zniszczonego w czasie wojny Fromborka oraz przygotować go do obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.

Tu bowiem dokonał on swego genialnego odkrycia i napisał dzieło "O obrotach sfer niebieskich", tu zmarł i został pochowany.

Przez 7 lat, w okresie wakacji, harcerze ze szkół budowlanych, w ramach praktyk, pracowali przy odbudowie miasta. Obok nich zespoły harcerskie ze szkół innych resortów, prowadziły usługi gastronomiczne, hotelarskie, medyczne, łączności, ślusarskie, stolarskie, radiowo-telewizyjne. Z koncertami występowały harcerskie zespoły artystyczne. Wiosną dbali o zieleń harcerze ze szkół leśnych. Wszystkie te działania służyły miastu i jego mieszkańcom oraz turystom. Przez te 7 lat pracowało we Fromborku około 30 tysięcy harcerzy i harcerek. 2391 instruktorów i harcerzy za swoją nienaganną pracę, trwającą co najmniej trzy turnusy, otrzymało najwyższe wyróżnienie - tytuł Honorowego Obywatela Fromborka (HOF).

Od zakończenia operacji mijają już cztery dziesięciolecia. Najmłodsi uczestnicy operacji mają dorosłe dzieci, ci najstarsi nawet wnuków albo prawnuków. Czas więc najwyższy spotkać się, powspominać dni młodości. I takie spotkanie, wiosną 2013 roku, (koniec maja) pragniemy zorganizować. Niestety, po tylu latach większość adresów HOF straciła swoją aktualność zaś harcerki pozmieniały swoje nazwiska.

Honorowi Obywatele Fromborka! Wzywam Was wszystkich - odezwijcie się! Podajcie swoje aktualne adresy. Napiszcie, czy chcecie wiosną 2013 roku przyjechać do miasta swojej młodzieńczej przygody i wziąć udział w zlocie HOF. Aktualne adresy przesyłać na adres:
Komenda Hufca ZHP Braniewo
ul. Armii Krajowej 9
14-500 Braniewo
z dopiskiem "Zlot Honorowych Obywateli Fromborka" e-mail: aspiwulski@wp.pl Do zobaczenia we Fromborku, gdzie będę czekał na Was, by uścisnąć Wasze dłonie i jeszcze raz podziękować za wszystko, co zrobiliście przed laty dla miasta Mikołaja Kopernika. Miasta naszej młodości!

Czuwaj

hm. Henryk Leśniowski - HOF
I z-ca Szefa Sztabu Operacji
1001 – FromborkArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1263