regulamin rajdu
Data: 10-04-2012 o godz. 08:50:15
Temat: Hufiec


Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski
Druhny i Druhowie!
Namiestnictwo Wędrownicze działające przy Hufcu Ostrowiec Świętokrzyski serdecznie zaprasza wszystkich zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów oraz seniorów do udziału w Pierwszym Rajdzie Wiosennym Naszego Hufca.

1. Cele rajdu:
 • promowanie aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja podstawowych zasad związanych z ekologią oraz ochroną środowiska,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, propagowanie różnego rodzaju turystyki,
 • poznanie terenów Krzemionek i okolic,
 • integracja środowiska.

2. Uczestnikami rajdu mogą być członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, którzy terminowo zgłoszą swoją chęć udziału i dokonają wpłaty.

3. W rajdzie mogą brać udział patrole tylko i wyłącznie posiadające pełnoletniego opiekuna. Opiekun bierze udział w rajdzie na prawach uczestnika.

4. Rajd odbędzie się w dniu 14.04 2012r. bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Trasy
a)Trasa zuchowa: StaraDębowa Wola-Rezerwat „Krzemionki”(żółty szlak).
b)Trasa dla harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników: Karczma Miłkowska-Rezerwat „Krzemionki”
Uwaga!
Godzina i dokładne miejsce wyjścia na trasy rajdu zostanie podana w potwierdzeniu przyjęcia na rajd. W potwierdzeniu podamy również godzinę i miejsce w które autokar przywiezie uczestników tej imprezy turystycznej.

6. Zgłoszenia należy składać do 24.03.2012r. do komendy Hufca wraz z listą uczestników oraz wpłatą.

7. Organizatorem rajdu jest Namiestnictwo Wędrownicze działające przy Hufcu Ostrowiec. Komendantem rajdu będzie hm. Robert Rogala, kadrę rajdu tworzyć będą członkowie Namiestnictwa Wędrowniczego.

8. Wpisowe wynosi 15 zł. Pieniądze należy wpłacić do 24.03.2012r. wraz z listą uczestników do siedziby Hufca Ostrowiec.

9. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
 • powrót do Ostrowca autokarem
 • plakietkę rajdową
 • ciepły posiłek na mecie rajdu

10. Nie zgłoszenie się patrolu lub uczestnika na start powoduję utratę wpisowego.

11. Patrole ubezpieczają się we własnym zakresie. Za szkody wyrządzone przez uczestników odpowiadają opiekunowie.

12. Zadania przed rajdowe:
 • wykonanie koszulki promującej ochronę środowiska
 • napisanie wiersza lub piosenki na temat ochrony środowiska.

13. Każdy patrol musi posiadać:
 • wygodne obuwie
 • ubezpieczenie
 • kompas
 • apteczkę
 • pełnoletniego opiekuna
 • artykuły spożywcze na czas rajdu(według indywidualnego uznania)
14. Złamanie regulaminu czy reguł wynikających z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego skutkuje natychmiastowym usunięciem całego patrolu z udziału w rajdzie. W/w zasady dotyczą również opiekunów i instruktorów.

Artykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1169