Utworzenia zastępu skautowego
Data: 01-02-2012 o godz. 19:54:51
Temat: Hufiec


Dnia 12 października 2012 roku mija setna rocznica utworzenia przy Szkole Handlowej w Kielcach pierwszego zastępu skautowego. Datę tę przyjęto umownie jako rozpoczęcie na Ziemi Kieleckiej działalności ruchu, który później nazwano harcerstwem.

Jest to okazja aby po raz kolejny zaprezentować dorobek jednostek harcerskich z terenu Kieleckiej Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego. Komisja Historyczna Chorągwi planuje organizację sesji, która odbędzie się 15 września 2012 r. w Nowej Słupi podczas Zlotu stulecia Harcerstwa Kieleckiego. Będzie ona kontynuacją podobnych sesji, które odbyły się w 1981 roku w Kielcach, 1982 w Sielpi, 1989 ponownie w Kielcach i w 2002 roku w Kielcach – Białogonie. Zwracam się z apelem do komendantów hufców o rozpatrzenie możliwości udziału w tej sesji przedstawicieli Waszego środowiska i zgłoszenie proponowanego tematu referatu.
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji
Historycznej
hm. Andrzej Rembalski

Z-ca komendanta chorągwi
hm. Elżbieta KubiecArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1128