Druh phm. Marian Kałuża
Data: 23-01-2012 o godz. 16:13:55
Temat: Harcerska Żałoba


Poniżej prezentujemy notatkę o druhu phm. Marianie Kałuży, który odszedł od nas 22 stycznia 2012 roku.

Druh Marian przygodę harcerską zaczął w 1957 roku kiedy to wstąpił do drużyny harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wiele lat później już jako instruktor zaangażował się czynnie w działalność harcerską, prowadził dokumentację zdjęciową Hufca Ostrowiec, wyjeżdżał z harcerzami na obozy pełniąc funkcję kwatermistrza i kierowcy. Kwatermistrzostwo wypadło Mu w trudnym okresie, kiedy ciężko było zaopatrzyć obóz w żywność i w inne produkty niezbędne do funkcjonowania w warunkach obozowych. Jak wspomina w książce wydanej z okazji I Zlotu Seniorów Ostrowieckich „zajmowałem kolejkę o świcie, by zdobyć mięso i wyroby garmażeryjne. Często trzeba było używać różnych sposobów a nierzadko kupować świniaki i cielęta u chłopa zajmując się transportem, ubojem i rozbiórką w polowych warunkach”..., „choć były to smutniejsze i trudniejsze czasy, to nie zapomnę ich do końca życia”. I druh Marian nie zapomniał, przy każdej okazji wspominał swoją przygodę z kwatermistrzostwem „byłem kwatermistrzem, a harcerstwo idzie za mną przez całe życie...”

Kiedy przy Hufcu Ostrowiec zawiązał się Krąg Instruktorów Seniorów Łysica-Płomień bardzo czynnie włączył się do pracy kręgu. Był człowiekiem bardzo aktywnym.

W 2007 roku został powołany na fukcję członka Komendy Hufca. To dzięki Niemu znów archiwum hufcowe zaczęło się powiększać. Zostawił po sobie ślad w kronikach hufcowych, albumach harcerskich a przede wszystkim w naszych sercach. Służył swoją pomocą w każdej sytuacji. Był instruktorem życzliwym, szczerym, pomocnym, lubianym przez harcerzy starszych jak i młodszych. Z każdym potrafił rozmawiać, dać dobrą radę czy wskazówkę.

Za swoją działalność został odznaczony odznaką „Za Zasługi dla Chorągwi Kieleckiej” oraz „Brązowym Krzyżem Zasługi dla ZHP”.

Odszedł od nas w sposób trudny do zaakceptowania, po trzymiesięcznej walce o powrót do zdrowia po wypadku samochodowym organizm sie poddał.

Zmarł 22 stycznia 2012 roku, w dniu który powinien być dla Niego dniem radosnym „Dzień Dziadka”.

phm. Teresa WoźniakArtykuł jest z Strona Hufca ZHP Ostrowiec
http://www.ostrowiec.zhp.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ostrowiec.zhp.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1125