Witaj w Strona Hufca ZHP Ostrowiec
  Witaj Anonim!    

Aktualności
. Strona główna
. Czytelnia
. Archiwum
. Rozkazy Komendanta
. Galeria zdjęć
. Artykuły

Hufiec
. Dane teleadresowe
. Sztandar Hufca
. Komenda Hufca
. Komisja Rewizyjna
. Namiestnictwo Wędrownicze
. KSI
. HSK
.HCPP

Komunikacja
. Forum Ostrowieckie
. Ostrowieckie Gadu Gadu
. Księga gości
. Forum.zhp.pl
. Rekomenduj nas
. Kontakt
. Linki
. Redakcja

Dla harcerza
. Downloads
. Prasa harcerska
. Mini poradnik

Komentarze
· 1 Świąteczna Zbiórka Żywności
· 2 Zaproszenie na Obietnice Zuchową
· 3 WŚ: Stokrotkowy obóz
· 4 Echo Dnia: Ze społecznikowską pasją
· 5 41 DH
· 6 Harcerze - Najlepsi Ratownicy Drogowi
· 7 DH NS OGNIKI w Jaskini Raj
· 8 Zaproszenie na Zlot Harcerzy w Sandomierzu od Księdza Biskupa
· 9 Lubiatowo 2009 - ZAPRASZAMY
· 10 Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ostrowiec Świętokrzyski

Login
Pseudonim

Hasło

Kod zabezpieczajacy: Kod zabezpieczajacy
Wpisz kod zabezpieczający

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Oficjalna strona www Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski ROZKAZY KOMENDANTA HUFCA ZHP
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

2007 rok Wersje w *.doc
Rozkaz L1/2007
Rozkaz Specjalny S1/2007
Rozkaz L3/2007
Rozkaz L4/2007

Ostrowiec Św. 15.01.2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L1/2007


6. Mianowania instruktorów

6.2.Zamknięcie próby na stopień przewodnika
 • Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.12.2006 roku zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika druhowi Jakubowi Kościołkowi.

6.5.Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
 • Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.10.2006 roku otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd. Krzysztofowi Sojce.

Czuwaj !

/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 22.02.2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz S 1/2007


"Dla wszystkich harcerek i harcerzy 22 lutego jest dniem szczególnym, od 79 lat obchodzony jako Dzień Myśli Braterskiej. Dla entuzjastów skautingu z całego świata, jest to okazja, aby wprowadzić myśli w czyn i przekazać sobie wzajemne braterskie myśli.
Dla członków Związku Harcerstwa Polskiego i innych organizacji harcerskich to okazja do organizacji uroczystych spotkań, przesłanie sobie życzeń".

Dlatego właśnie dzisiaj podczas tej uroczystej zbiórki składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzę dużo sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, a bycie harcerką, harcerzem czy instruktorem niech będzie Waszym sposobem na życie.

Przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego niech oprócz codziennych wyrzeczeń przyniesie Wam radość z możliwości służenia pomocą innym.

8.Korzystając z okazji serdecznie dziękuję wszystkim harcerkom, harcerzom, instruktorkom i instruktorom z Hufca Ostrowieckiego za duży wkład pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego oraz Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski, a szczególne podziękowania kieruję do mojej zastępczyni druhny phm. Teresy Woźniak, bez której pracy prawidłowe funkcjonowanie hufca byłoby niemożliwe.

Ponadto składam podziękowania:
 • druhowi hm. Remigiuszowi Woźniakowi;
 • druhowi hm. Ireneuszowi Górnisiewiczowi;
 • druhowi hm. Dariuszowi Czupryńskiemu;
 • druhowi hm. Wojciechowi Starzyńskiemu;
 • druhowi hm. Adamowi Bałczewskiemu;
 • druhnie phm. Jolancie Loranty;
 • druhnie phm. Grażynie Połetek;
 • druhnie pwd. Beacie Kubasińskiej;
 • druhowi pwd. Marcinowi Taćkiewiczowi;
 • druhowi pwd. Tomaszowi Taborskiemu
 • druhnie Annie Świerczyńskiej
  Podziękowania kieruję również do najmłodszego pokolenia i składam je:
 • druhnie Małgorzacie Bartkiewicz
 • druhnie Kindze Marchwiany
 • druhnie Renacie Taborskiej
 • druhnie Monice Teter
 • druhowi Bartoszowi Woźniakowi

  Czuwaj !

  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 28.03.2007

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L3/2007


  1.Uchwały, zarządzenia, decyzje

  1.2. Zarządzenia i decyzje.
  • Na wniosek szefa szkolenia kursu pierwszej pomocy HSR nr 7/2007 i 8/2007 z dnia 04.03.2007 roku przyznaję odznakę "Ratownik ZHP" następującym druhnom i druhom:
   • Krzystof Moskalik;
   • Rafał Wróbel;
   • Magdalena Jabłońska
  • Zwalniam z funkcji Kapelana Hufca druha ks. Pawła Anioła.
   Dziękuję druhowi za dotychczasową służbę, życzę sukcesów w życiu osobistym i dalszej służbie duszpasterskiej.
  • Informuję, że w dniu 28.03.2007 roku traci moc Regulamin Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy działającego przy KH ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 17 maja 2004 roku zatwierdzony rozkazem L5/04 – nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2007 roku i ogłoszony zostaje rozkazem L3/2007.

  2.Hufiec

  2.4.Zwolnienia w komisji stopni instruktorskich
  • Zwalniam druha hm. Stanisława Woźniaka z przewodniczącego Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz odwołuje w/w ze składu tej Komisji.

   Dziękuję druhowi za dotychczasową służbę, życzę sukcesów w życiu osobistym i służbie instruktorskiej.

  3.Drużyny

  3.2.Zmiany organizacyjne.
  • Rozwiązuję 63 TDH "ŁAZIORY" z dniem 05.03.2007 roku;
  • Z dniem 01.02.2007 roku reaktywuję działalność GZ "POLNE KWIATY", która działa przy PSP 9;
  • Z dniem 15.03.2007 roku rozpoczyna swoją działalność przy PSP 5 GZ "ŚWIERKOWE ELFY"

  3.3.Zwolnienia i mianowania drużynowych.
  • Zwalniam z funkcji drużynowej 63 TDH "ŁAZIORY" druhnę sam. Annę Waszkiewicz;
  • Mianuje drużynową GZ "POLNE KWIATY" druhnę Annę Kunat;
  • Mianuję drużynową GZ "ŚWIERKOWE ELFY" druhnę pwd. Gabrielę Głogowską.
   Życzę wszystkim wymienionym sukcesów w życiu osobistym i służbie instruktorskiej.

  6.Mianowania instruktorów

  6.2.Zamknięcie próby na stopień przewodniczki.
  • Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06.02.2007 zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki druhnie Kindze Marchwiany.

  Czuwaj !

  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 29.03.2007

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz Specjalny S2/2007


  Z dniem 29.03.2007 zarządzam co następuje:
  1. posiadanie środków finansowych w gotówce przez jednostki podległe hufcowi może wynosić 100,00 zł. i traktowane jest jako pogotowie kasowe - środki pozostałe muszą być zdeponowane na koncie hufca;
  2. jeżeli chodzi o kasację sprzętu w jednostkach - może odbywać się tylko w obecności kwatermistrza hufca - niedopuszczalna jest kasacja przez drużyny lub rady drużyn;
  3. do końca kwietnia 2007 roku zobowiązuję wszystkie jednostki skupione w hufcu do przedstawienia książek finansowych i inwentarzowych kwatermistrzowi hufca.

  Czuwaj !

  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 10.05.2007

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L4/2007


  1.Uchwały, zarządzenia, decyzje

  1.2.Zarządzenia i decyzje.
  • mianuję dh hm Remigiusza Wożniaka komendantem I turnusu obozu harcerskiego w Lubiatowie
  • mianuję dh hm Macieja Moskalika komendantem II turnusu obozu harcerskiego w Lubiatowie
  Jednocześnie obliguję w/w do przygotowania stosownych dokumentów związanych z Harcerską Akcją Letnią oraz przedstawienia propozycji dotyczących kadry obozowej na tych turnusach..

  • Na wniosek Szefa Zespołu Zadaniowego CiF dh. samarytanki Małgorzaty Bartkiewicz przyznaję Znak Służby Przyrodzie:
   • dh. pwd. Marcinowi Taćkiewiczowi
   • dh. ćwikowi Bartoszowi Woźniakowi
   • dh. pionierce Monice Teter
   • dh. samarytance Małgorzacie Bartkiewicz
  W/w gratuluję wytrwałości i zrealizowania przyjętych na siebie zadań.

  3.Drużyny

  Na wniosek drużynowego 07SvSDH "Szalone Tuptaki" zatwierdzam plan realizacji zadań związanych z Kampanią Bohater - "CICHOCIEMNI"

  3.2.Zmiany organizacyjne.

  Z dniem 6.05.2007 przyjmuję w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego ŚDH Działającą przy ODS "Malwa", nadaję jej nazwę BURZA oraz przyznaję numer 08

  3.3.Mianowania drużynowych

  Drużynową 08 ŚDH Burza mianuję druhnę tropicielkę Karolinę Szewczuk, życzę druhnie powodzenia w pracy na rzecz ZHP.

  Czuwaj !

  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 31.05.2007

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L5/2007


  1.Uchwały, zarządzenia, decyzje

  1.2.Zarządzenia i decyzje.

  Z dniem 10.05.2007 roku powołuję Komisję Likwidacyjno-Kasacyjną w następującym składzie:
 • hm. Dariusz Czupryński - przewodniczący
 • phm. Krzysztof Szczerski
 • phm. Marian Kałuża
 • pwd. Beata Kubasińska
  Zadaniem komisji będzie przegląd i ewentualna likwidacja sprzętu hufca.

  2.Hufiec

  2.4.Mianowania w Komisji Stopni Instruktorskich

  Przychylając się do decyzji Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 8.05.2007 roku Przewodniczącym w/w mianuję druha hm. Remigiusza Wożniaka.

  3. Drużyny

  3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

  Zwalniam z funkcji drużynowej 143 DH Zawieja druhnę samarytankę Małgorzatę Bartkiewicz życzę druhnie powodzenia w życiu osobistym i dalszej służbie instruktorskiej.

  Mianuję druhnę pionierkę Monikę Teter drużynową 143 DH Zawieja i życzę sukcesów w działalności na rzecz Związku.

  8. Pochwały,wyróżnienia i nagrody.

  Dziękuję wszystkim tym którzy nie bacząc na trudy wzięli udział w akcji związanej z zabezpieczeniem wyznaczonych terenów podczas powodzi która swoim zasięgiem objęła Ostrowiec Świętokrzyski w maju 2007 roku.

  Udzielam pochwały następującym druhnom i druhom:
 • Wożniak Bartłomiej
 • Pastuszka Jakub
 • Pietrasik Magdalena
 • Podrzycki Łukasz
 • Teter Monika
 • Bocian Rafael
 • Skorżyński Michał
 • Wisowski Piotr
 • Kuryga Przemysław
 • Grzesik Anna
 • Pasierbski Damian
 • Walasek Ewelina
 • Borowski Jakub
 • Dybiec Bartłomiej
 • Perczak Piotr
 • Podeszwa Konrad
 • Jasiak Anna
 • Moskalik Krzysztof
 • Turek Artur
 • Chmielewski Kamil
 • Kubasiński Kacper
 • Loranty Łukasz
 • Jabłońska Magdalena
 • Delegiewicz Jagoda
 • Wróbel Rafał
 • Wosik Iwona
 • Comber Martyna
 • Ciamaga Marcin
 • Starczewska Katarzyna
 • Dariusz Czupryński
 • Teresa Wożniak Dziękuję wszystkim za szybkie podjęcie decyzji i sprawne działanie.

  Czuwaj !

  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 04.07.2007

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L6/2007


  6.Mianowania instruktorów

  6.2.Zamknięcie próby na stopień przewodnika
  • Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 05.06.2007 roku zamykam próbę na stopień przewodnika druhowi HO Maciejowi Mizielskiemu.
  • Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 05.06.2007 roku zamykam negatywnie próbę na stopień przewodnika/przewodniczki:
   • druhnie Annie Waszkiewicz
   • druhowi Jakubowi Borowskiemu
  Czuwaj !

  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 23.08.2007

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L7/2007


  1.Zarządzenie

  Z dniem 23.08.2007 zwalniam z funkcji komendanta obozu w Lubiatowie turnus I druha hm. Remigiusza Wożniaka dziękuję druhowi i całej kadrze za duży wkład pracy włożony w organizację i prawidłowy przebieg obozu.

  4.Kręgi Instruktorskie

  4.1.Rozwiązania Kręgów

  Na podstawie Statutu Związku Harcerstwa Polskiego § 26 punkt 1 (nie opłacanie składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy) rozwiązuję Świętokrzyski Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej.

  4.2.Na podstawie Statutu Związku Harcerstwa Polskiego § 26 punkt 1, § 20 punkt 1, 2 i 4 oraz Instrukcji Kręgu Instruktorskiego Punkt 5.1, 5.1.2., 5.1.3. zwalniam z funkcji Przewodniczącego Świętokrzyskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej dh. hm. Wojciecha Starzyńskiego. Jednocześnie zobowiązuję Druha do złożenia dokumentacji i zwrotu pieczątki Kręgu do 31.08.2007 roku w lokalu Komendy Hufca w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  Informuję Druha również o tym, że od powyższej decyzji przysługuje Druhowi prawo odwołania w ciągu 14 dni do Komendanta Chorągwi w Kielcach (zgodnie z Instrukcją Kręgu Instruktorskiego).

  Czuwaj !

  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 07.09.2007

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L8/2007


  1. Uchwały, zarządzenia, decyzje

  1.2. Zarządzenia i decyzje

  Zaliczam służbę instruktorską za rok 2006 / 2007 następującym druhnom i druhom:
  1. hm. Bałczewski Adam - przewodniczący Kręgu Instruktorskiego
  2. hm. Bojarska Teresa - członek kręgu instruktorskiego
  3. hm. Czupryński Dariusz - członek Komendy Hufca
  4. hm. Duniec Mirosława - członek kręgu instruktorskiego
  5. hm. Górnisiewicz Ireneusz - członek Komendy Hufca
  6. hm. Jagiełło Mariusz - członek Komisji Stopni Instruktorskich
  7. hm. Kałuża Andrzej - członek kręgu instruktorskiego
  8. hm. Kunat Teresa - członek kręgu instruktorskiego
  9. hm. Łabuszewska Danuta - członek kręgu instruktorskiego
  10. hm. Łukiczew Henryka - przewodnicząca Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  11. hm. Marczak Janusz - członek kręgu instruktorskiego
  12. hm. Mazur Stefania - członek kręgu instruktorskiego
  13. hm. Ścisłowicz Jolanta - członek kręgu instruktorskiego
  14. hm. Trojanowski Ryszard - członek kręgu instruktorskiego
  15. hm. Woźniak Stanisław - członek kręgu instruktorskiego
  16. hm. Wożniak Remigiusz - członek Komendy Hufca
  17. hm. Żardecka Irena - szczepowa NS
  18. phm. Aksanowski Lech - członek kręgu instruktorskiego
  19. phm. Barska Beata - członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  20. phm. Cieślak Jolanta
  21. phm. Ćieślak Cezary - członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  22. phm. Kałuża Marian - członek Komendy Hufca
  23. phm. Loranty Jolanta - członek Komendy Hufca
  24. phm. Moskalik Maciej - członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  25. phm. Pawłowicz Helena - drużynowa DH NS "Stokrotki"
  26. phm. Połetek Grażyna - członek Komendy Hufca
  27. phm. Stojek Anna - członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  28. phm. Szczerski Krzysztof - członek kręgu instruktorskiego
  29. phm. Wożniak Teresa - członek KH, z-ca Komendanta Hufca
  30. pwd. . Mizielski Maciej - drużynowy 53 DH "Azyl"
  31. pwd. Beata Kubasińska - członek Komendy Hufca
  32. pwd. Cichoń Zbigniew - instruktor hufca
  33. pwd. Edyta Kraśniecka - drużynowa GZ NS "Czarne Jagódki"
  34. pwd. Głogowska Gabriela - drużynowa GZ "Świerkowe Elfy"
  35. pwd. Moskalik Elżbieta
  36. pwd. Sojka Krzysztof - szef namiestnictwa wędrowniczego
  37. pwd. Taborski Tomasz - drużynowy 41 DH "Huba"
  38. pwd. Marchwiany Kinga - drużynowa 52 DH "Włóczykije"
  39. pwd. Taćkiewicz Marcin - drużynowy 72 DH "Jodła"
  40. sam. Bartkiewicz Małgorzata
  41. trop. Jagielska Anna - drużynowa 12 ŚDW "Matragona"
  42. pion. Teter Monika - drużynowa 143 DH "Zawieja"
  43. mł. Jajszczak Mateusz - drużynowy 07 SvSDH "Tuptaki Szalone"
  44. b.st. Czupryńska Lucyna - członek kręgu instruktorskiego
  45. Bielska Iwona - członek kręgu instruktorskiego
  46. Bielski Marek - członek kręgu instruktorskiego
  47. Podrzycki Łukasz - drużynowy 01 "BPiP"
  48. Śmigulski Janusz - członek kręgu instruktorskiego
  49. Świerczyńska Anna - drużynowa 11/2 "DH Buciory"
  50. Wodnicka Ewa - członek kręgu instruktorskiego

  1.2.a. Decyzje

  Podaję listę druhen i druhów z czynnym prawem wyborczym:
  1. hm. Bałczewski Adam - przewodniczący Kręgu Instruktorskiego
  2. hm. Czupryński Dariusz - członek Komendy Hufca
  3. hm. Górnisiewicz Ireneusz - członek Komendy Hufca
  4. hm. Jagiełło Mariusz - członek Komisji Stopni Instruktorskich
  5. hm. Łukiczew Henryka - przewodnicząca Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  6. hm. Wożniak Remigiusz - członek Komendy Hufca
  7. hm. Żardecka Irena - szczepowa NS
  8. phm. Barska Beata - członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  9. phm. Ćieślak Cezary - członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  10. phm. Kałuża Marian - członek Komendy Hufca
  11. phm. Loranty Jolanta - członek Komendy Hufca
  12. phm. Moskalik Maciej - członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  13. phm. Pawłowicz Helena - drużynowa DH NS "Stokrotki"
  14. phm. Połetek Grażyna - członek Komendy Hufca
  15. phm. Stojek Anna - członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  16. phm. Wożniak Teresa - członek KH , z-ca Komendanta Hufca
  17. pwd. Mizielski Maciej - drużynowy 53 DH "Azy"
  18. pwd. Beata Kubasińska - członek Komendy Hufca
  19. pwd. Edyta Kraśniecka - drużynowa GZ NS "Czarne Jagódki"
  20. pwd. Głogowska Gabriela - drużynowa GZ "Świerkowe Elfy"
  21. pwd. Sojka Krzysztof - szef namiestnictwa wędrowniczego
  22. pwd. Taborski Tomasz - drużynowy 41 DH "Huba"
  23. pwd. Marchwiany Kinga - drużynowa 52 DH "Włóczykije"
  24. pwd. Taćkiewicz Marcin - drużynowy 72 DH "Jodła"
  25. trop. Jagielska Anna - drużynowa 12 ŚDW "Matragona"
  26. pion. Teter Monika - drużynowa 143 DH "Zawieja"
  27. mł. Jajszczak Mateusz - drużynowy 07 SvSDH "Tuptaki Szalone"
  28. Podrzycki Łukasz - drużynowy 01 "BPiP"
  29. Świerczyńska Anna - drużynowa 11/2 "DH Buciory"

  Podaję listę druhen i druhów z biernym prawem wyborczym:
  1. hm. Bojarska Teresa - członek kręgu instruktorskiego
  2. hm. Duniec Mirosława - członek kręgu instruktorskiego
  3. hm. Kałuża Andrzej - członek kręgu instruktorskiego
  4. hm. Kunat Teresa - członek kręgu instruktorskiego
  5. hm. Łabuszewska Danuta - członek kręgu instruktorskiego
  6. hm. Marczak Janusz - członek kręgu instruktorskiego
  7. hm. Mazur Stefania - członek kręgu instruktorskiego
  8. hm. Ścisłowicz Jolanta - członek kręgu instruktorskiego
  9. hm. Trojanowski Ryszard - członek kręgu instruktorskiego
  10. hm. Woźniak Stanisław - członek kręgu instruktorskiego
  11. phm. Aksanowski Lech - członek kręgu instruktorskiego
  12. phm. Cieślak Jolanta
  13. pwd. Moskalik Elżbieta
  14. phm. Szczerski Krzysztof - członek kręgu instruktorskiego
  15. pwd. Cichoń Zbigniew - instruktor hufca (odtąd bierne)
  16. b.st. Czupryńska Lucyna - członek kręgu instruktorskiego
  17. Bielski Marek - członek kręgu instruktorskiego
  18. Bielska Iwona - członek kręgu instruktorskiego
  19. sam. Bartkiewicz Małgorzata
  20. Śmigulski Janusz - członek kręgu instruktorskiego
  21. Wodnicka Ewa - członek kręgu instruktorskiego


  Czuwaj !

  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 23.08.2007

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L9/2007


  1.Uchwały, zarządzenia, decyzje

  1.2.Zarządzenia i decyzje
  • Zwalniam z funkcji Komendanta II turnusu w Lubiatowie druha phm. Macieja Moskalika i dziękuję druhowi za pełnienie w/w funkcji oraz prawidłowe rozliczenie obozu.
  • Zwołuję IV Zlot Seniorów, który odbędzie się w dniach 29-30.09.2007r. w Rudce k/Ostrowca Św., a komendantem Zlotu mianuję druha hm. Stanisława Woźniaka.
  • Otwieram próbę wędrowniczą druhowi pwd. Marcinowi Taćkiewiczowi i życzę sukcesów związanych z realizacją zadań ujętych w próbie.
  3.Drużyny

  3.3.Zmiany organizacyjne
  • Przyjmuję w poczet Związku Harcerstwa Polskiego drużynę starszoharcerską o nazwie "Strumień", która działa przy Osiedlowym Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  3.3.Zwolnienia i mianowania drużynowych
  • Na prośbę druha Łukasza Podrzyckiego zwalniam druha z funkcji drużynowego 01 ŚDH "BPiP" życzę druhowi dalszych sukcesów w życiu osobistym i udanej kontynuacji nauki na wyższej uczelni.
  • Drużynowym 01 ŚDH "BPiP" mianuję druha młodzika Krzysztofa Moskalika i zobowiązuję druha do ukończenia kursu drużynowych w terminie do 21.06.2008 r.
  • Drużynowym drużyny starszoharcerskiej "Strumień" mianuję druha Tomasza Zawoła i zobowiązuję druha do ukończenia kursu drużynowych do dnia 21.06.2008 r.
  7. Kary organizacyjne

  W związku ze zlekceważeniem polecenia służbowego przez stażystę dh. Łukasza Podrzyckiego udzielam druhowi kary nagany.

  Czuwaj !

  /-/hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 11.09.2007

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L10/2007


  Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 20 / 2007 z dnia 31.08.2007 roku

  2.Hufce

  2.4.Zwolnienia komendantów hufców

  2.4.2.Podaję do wiadomości decyzję Chorągwi z dnia 31 sierpnia 2007 r. o przyjęciu rezygnacji hm. Roberta Rogali z funkcji komendanta Hufca Ostrowiec Świętokrzyski.
  Serdecznie dziękuję druhowi Robertowi za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w życiu osobistym i dalszej służbie instruktorskiej.

  2.3.Podaję do wiadomości wyniki wyborów

  2.3.2.Powołuję na funkcję p.o. komendanta Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski phm. Teresę Woźniak na czas od 1.09.2007 roku do czasu zwołania Zjazdu Hufca

  1. Uchwały , zarządzenia , decyzje

  1.2.Zarządzenia i decyzję

  Zwołuję na dzień 6-7 październik 2007 roku Zlot Hufca Ostrowiec Świętokrzyski oraz mianuję kadrę Zlotu :
  • hm. Robert Rogala - komendant zlotu
  • hm. Remigiusz Woźniak - oboźny zlotu
  • hm. Dariusz Czupryński - szef zabezpieczenia medycznego
  • phm. Grażyna Połetek - instruktor programowy zlotu
  • pwd. Beata Kubasińska - instruktor programowy zlotu
  1.3.Z dniem 20.09.2007 otwieram próbę wędrowniczą druhnie Lenie Kuzce.

  3.Drużyny

  3.2.Zmiany organizacyjne

  Z dniem 21.09 2007 roku powołuję w struktury Związku Harcerstwa Polskiego Drużynę Harcerską "ORŁY" która działać będzie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim i nadaję jej numer 73 .

  3.3.Zwolnienia i mianowania drużynowych
  • Ze względu na podjęcie nauki na uczelni wyższej zwalniam z funkcji drużynowej 52 DH "WŁÓCZYKIJE" druhnę Kingę Marchwiany - życzę druhnie powodzenia w dalszej służbie instruktorskiej i życiu osobistym.
  • Drużynowym 52 DH "WŁÓCZYKIJE" mianuję druha Michała Ciepielewskiego i życzę druhowi sukcesów w dalszej służbie na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego.
  • Drużynowym 73 D H "ORŁY" mianuję druha Bartłomieja Szklanowskiego i życzę druhowi sukcesów w dalszej służbie na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego.
   Jednocześnie zobowiązuję druhów do ukończenia kursu drużynowych do czerwca 2008 roku.

   Czuwaj !

   p.o. Komendanta Hufca
   phm. Teresa Woźniak


   Ostrowiec Św. 17.10.2007


   Związek Harcerstwa Polskiego
   Komendant Hufca
   Ostrowiec Świętokrzyski


   Rozkaz L11/2007


   1.Uchwały , zarządzenia , decyzje

   1.2.Zarządzenia i decyzję

   Zaliczam zadanie zespołowe na Rajdzie "Miejscami Pamięci Narodowej" 41 DH "HUBA" i 11 DH "BUCIORY".

   3. Drużyny

   3.2.Zmiany organizacyjne

   Nadaję Drużynie Starszoharcerskiej "STRUMIEŃ" Numer 13

   6.Mianowania instruktorów.

   6.2.Zamknięcie próby na stopień przewodnika.

   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dn. 16.10.2007r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika druhowi Bartoszowi Woźniak.

   6.3.Otwarcie próby na stopień przewodnika.

   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 05.06.2007 otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Piotrowi Perczak

   Czuwaj !

   p.o. Komendanta Hufca
   phm. Teresa Woźniak


   Ostrowiec Św. 21.12.2007


   Związek Harcerstwa Polskiego
   Komendant Hufca
   Ostrowiec Świętokrzyski


   Rozkaz L12/2007


   Wyjątki z rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego L 10/2007 z dnia 20.08.2007r.
    Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP otrzymują :
   • hm. Robert Rogala
    Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP otrzymują :
   • hm. Remigiusz Wożniak
   • hm. Dariusz Czupryński

   2. Hufiec

   2.1. Podanie do wiadomości wyników wyborów :

   Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim:
   • hm. Robert Rogala - komendant hufca
   • phm. Teresa Wożniak – z-ca komendanta hufca, skarbnik hufca
   • hm. Dariusz Czupryński – z-ca komendanta hufca od spraw programowych
   • hm. Remigiusz Wożniak – członek komendy hufca odpowiedzialny za stronę internetową hufca oraz KSI
   • hm. Adam Bałczewski- członek komendy hufca odpowiedzialny za kontakt z Seniorami, gromadzenie materiałów związanych z historią hufca i pozyskiwanie sponsorów
   • phm. Grażyna Połetek- członek komendy hufca, odpowiedzialna za udział hufca w uroczystościach Państwowych harcerskich
   • phm. Marian Kałuża – członek komendy hufca, odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji fotograficznej hufca i za pozyskiwanie sponsorów
   • phm. Jolanta Loranty – członek komendy hufca, odpowiedzialna za drużyny NS
   • pwd. Beata Kubasińska – członek komendy hufca, odpowiedzialna za organizację konkursów, przeglądów

   Komisja Rewizyjna Hufca:
   • hm. Henryka Łukiczew – przewodnicząca
   • hm. Anna Stojek – członkini komisji
   • pwd. Marcin Taćkiewicz – członek komisji


   2.3. Mianowania w komendzie hufca

   Mianuję druha hm. Remigiusza Wożniaka Przewodniczącym Hufcowej Komisji Stopnii Instruktorskich, jednocześnie informuję że cały skład KSI zostanie podany w najbliższym rozkazie

   3. Drużyny

   Zatwierdzam zadania i dopuszczam dh. Adama Wośka członka 53 DH Azyl do ich realizacji w ramach próby wędrowniczej

   8. Pochwały

   Udzielam pochwały druhowi hm. Dariuszowi Czupryńskiemu za organizację Rajdu Wigilijnego i dziękuję wszystkim instruktorom, harcerzom i harcerkom za udział w tej propozycji programowej a wszystkich tych którzy nie brali w niej udziału zapraszam na przyszły rok.

   Czuwaj !

   Komendant Hufca
   hm. Robert Rogala

 • Zastrzegamy sobie prawo do treści publikowanych na tej stronie, kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez naszej wiedzy i zgody jest zabronione.
  © 2005 www.Ostrowiec.zhp.pl
  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  Tworzenie strony: 0.04 sekund