Witaj w Strona Hufca ZHP Ostrowiec
  Witaj Anonim!    

Aktualności
. Strona główna
. Czytelnia
. Archiwum
. Rozkazy Komendanta
. Galeria zdjęć
. Artykuły

Hufiec
. Dane teleadresowe
. Sztandar Hufca
. Komenda Hufca
. Komisja Rewizyjna
. Namiestnictwo Wędrownicze
. KSI
. HSK
.HCPP

Komunikacja
. Forum Ostrowieckie
. Ostrowieckie Gadu Gadu
. Księga gości
. Forum.zhp.pl
. Rekomenduj nas
. Kontakt
. Linki
. Redakcja

Dla harcerza
. Downloads
. Prasa harcerska
. Mini poradnik

Komentarze
· 1 Świąteczna Zbiórka Żywności
· 2 Zaproszenie na Obietnice Zuchową
· 3 WŚ: Stokrotkowy obóz
· 4 Echo Dnia: Ze społecznikowską pasją
· 5 41 DH
· 6 Harcerze - Najlepsi Ratownicy Drogowi
· 7 DH NS OGNIKI w Jaskini Raj
· 8 Zaproszenie na Zlot Harcerzy w Sandomierzu od Księdza Biskupa
· 9 Lubiatowo 2009 - ZAPRASZAMY
· 10 Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ostrowiec Świętokrzyski

Login
Pseudonim

Hasło

Kod zabezpieczajacy: Kod zabezpieczajacy
Wpisz kod zabezpieczający

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Oficjalna strona www Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Św. 03.01.2006

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz Specjalny S1/2006


Druhny i Druhowie w związku z Nowym Rokiem 2006 składam Wam najserdeczniejsze życzenia.

Dużo radości, pogody ducha oraz wszystkiego najlepszego w Waszym życiu prywatnym jak również służbie instruktorskiej.

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 24.01.2006

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L1/2006


1. Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.2. Zarządzenia i decyzje

Zgodnie z decyzją członków 32 HDP "SZAKALE" z dnia 10.10.2005 roku otwieram Kampanię bohater dla w/w drużyny. Jednocześnie informuję, ze po realizacji przyjętych na siebie zadań drużyna będzie nosić imię Jana Pawła II.

3. Drużyny

3.3. Mianowania i zwolnienia drużynowych
 • zwolnienia:
  • zwalniam z funkcji drużynowej 41 DH "HUBA" druhnę Gabrielę Sulik i życzę jej dalszych sukcesów w życiu osobistym oraz w pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego;
 • mianowania:
  • drużynowym 41 DH "HUBA" mianuję druha pwd. Tomasza Taborskiego
6. Mianowania instruktorów

6.3. Otwarcie próby na stopień przewodniczki
 • Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 09.01.2006 roku otwieram próbę na stopień przewodniczki:
  • druhnie Małgorzaie Bartkiewicz;


Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 03.01.2006

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz Specjalny S2/2006


Solidaryzując się z rodzinami dotkniętymi katastrofą w Katowicach ogłaszam miesięczną żałobę we wszystkich jednostkach podległych Hufcowi ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na znak żałoby proszę przepasać Krzyże kirem, a na sztandarach i proporcach wywiesić czarne wstążki.

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 07.02.2006

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L2/2006


1. Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.2. Zarządzenia i decyzje
 • Zatwierdzam termin II Warsztatów ratowniczych 15-18.02.2006 w miejscowości Kurzacze - komendantem Warsztatów mianuję phm. Dariusza Czupryńskiego.
 • Zatwierdzam regulamin biwaku "Potwory & spółka". Biwak odbędzie się w SP w Nietulisku Fabrycznym 10-12.03.2006 roku - komendantem mianuję druha ćw. Piotra Żórawskiego.
Jednocześnie zobowiązuję w/w komendantów do rozliczenia imprez w cišgu 7-miu dni po ich zakończeniu.

2. Hufiec

2.4. Zwolnienia i mianowania w komisji Stopni Instruktorskich
 • Zwalniam z funcji Przewodniczšcego HKSI druha hm. Mariusza Jagiełło.
  Dziękuję druhowi za dotychczasową pracę na w/w funkcji i życzę dalszych sukcesów w dalszej działalności instruktorskiej.

 • Na Przewodniczącego HKSI mianuję druha hm. Stanisława Woźniaka
5. Związki drużyn, inne jednostki

5.2. Powołanie innych jednostek organizacyjnych

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom harcerstwa skupionego w strukturach Hufca ZHP Ostrowiec Św. powołuję Namiestnictwo Wędrownicze działające przy KH ZHP w Ostrowcu Św.

5.3. Mianowania w innych jednostkach organizacyjnych

Mianuję druha pwd. Krzysztofa Sojkę Szefem namiestnictwa Wędrowniczego. Życzę dużo sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby instruktorskiej.

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 13.02.2006

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz Specjalny S3/2006


Zgodnie z Ordynacją Wyborczą Związku Harcerstwa Polskiego Rozdział II punkt 16 w imieniu Komendy Hufca ZHP w Ostrowcu Św. zwołuję Zjazd Sprawozdawczy Hufca na dzień 13.03.2006 roku godz. 16.00.

Zjazd odbędzie się w Publicznym Gimnazjum Nr 2 ul. Polna 56.

Lista osób z czynnym prawem wyborczym została ogłoszona w Rozkazie Specjalnym S3/2005 z dnia 19.10.2005 roku.

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 27.03.2006

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L3/2006


Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L1/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku

Podaję do wiadomości: Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.01.2006 roku zamykam próbę na stopień harcmistrza druhowi phm. Dariuszowi Czupryńskiemu.

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
 • zwalniam z funkcji drużynowej 01 DH "BPiP" druhnę tropicielkę Kingę Zdyb - życzę druhnie sukcesów w dalszej pracy na rzecz Związku oraz w życiu osobostym.
 • powołuję na funkcję drużynowego 01 DH "BPiP" druha Kamila Ozdobę i życzę druhowi sukcesów w pracy na rzecz ZHP.
5. Związki drużyn, inne jednostki

5.2. Powołanie innych jednostek organizacyjnych

Z dniem 07.02.2006 roku powołuję Harcerską Służbę Informacyjną działającą przy KH ZHP w Ostrowcu Św.

5.3. Mianowania w innych jednostkach organizacyjnych

Mianuję druha hm. Remigiusza Woźniaka Szefem Harcerskiej Służby Informacyjnej.

6. Mianowania instruktorów

6.3. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
  Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06.03.2006 roku otwieram próbę na stopień:
 • przewodniczki - druhnie Kindze Marchwiany;
 • przewodnika - druhowi Maciejowi Mizielskiemu

  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 05.04.2006

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz Specjalny S4/2006


  W związku ze zmianami, które nastąpiły w Związku Harcerstwa Polskiego zobowiązuję wszystkich drużynowych do dostarczenia do Komendy Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Polna 56 uprawnień do prowadzenia drużyny tzn. patenty drużynowych lub zaświadczenia o ukończeniu kursów drużynowych (najstarsze z 2004 roku).

  Warsztaty metodyczne, które odbyły się w Nosowie na tle zmian następujących w Zwišzku niecałkowicie spełniają wymogi dla kadry ZHP.

  Brak takiej dokumentacji spowoduje utracenie zdolności do pełnienia funkcji drużynowego-drużynowej w podstawowych jednostkach ZHP w Komendzie Hufca Ostrowiec Świętokrzyski. Jednocześnie podkreślam, że obowiązkiem każdego instruktora jest podnoszenie kwalifikacji w pełnieniu funkcji instruktorskich Naszego Związku.

  Zaświadczenia proszę dostarczyć do 12.04.2006 roku (środa).

  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 18.05.2006

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L4/2006


  Wyjštki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L9/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku
  Podaję do wiadomości listę osób z czynnym prawem wyborczym na Zjazd Chorągwi Kieleckiej ZHP z Hufca ZHP Ostrowiec Św.:

   hm. Robert Rogala - komendant Hufca ZHP Ostrowiec Św.
   hm. Dariusz Czupryński - pełnomocnik Komendy Chorągwi d/s drużyn i klubów referatu medycznego, członek KH ZHP Ostrowiec Św.
   hm. Remigiusz Woźniak - członek KH ZHP Ostrowiec Św., członek Komisji Stopni Instruktorskich, Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego "SZAROTKI"

  I. Uchwały, zarządzenia, decyzje

  1.2. Zarządzenia i decyzje

  Decyzjš Komendy Hufca ZHP w Ostrowcu Św. zatwierdzam Regulamin Kursu Pierwszej Pomocy organizowanego przez Namiestnictwo Wędrownicze oraz szefa szkolenia druha hm. Mariusz Jagiełło.
   Zobowišzuję druha do przedstawienia całej dokumentacji szkoleniowej wraz z:
  • wykazem kadry kursu;
  • listę uczestników kursu;
  • rozliczenie finansowe;
  • lista osób, które ukończyły kurs.
  Jednocześnie przypominam o zobowiązaniu namiestnictwa do przeprowadzenia podobnego kursu w terminie późniejszym.

  6. Mianowania instruktorów

  6.2. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki

  Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03.04.2006 roku zamykam próbę na stopień przewodniczki z wynikiem negatywnym druhnom:
  • Magdalenie Mazur
  • Katarzynie Pastuszce
  6.3. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

  Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03.04.2006 roku otwieram próbę na stopień:
  • przewodniczki - druhnie Monice Teter;
  • przewodnika - druhowi Bartoszowi Woźniakowi

  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 07.06.2006

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L5/2006


  I. Uchwały, zarządzenia, decyzje

  1.2. Zarządzenia i decyzje

  Na wniosek grupy instruktorów i wędrowników zezwalam na realizację zadań umożliwiajšcych zdobycie Znaku Służby Przyrodzie następującym osobom:
  • sam. Małgorzata Bartkiewicz;
  • pion. Monika Teter;
  • ćwik Bartosz Woźniak;
  • pwd. Marcin Taćkiewicz
  • pwd. Gabriela Głogowska;
  • sam. Kinga Marchwiany;
  • Dagmara Gieruszka
  • pwd. Krzysztof Sojka
  Jednocześnie zobowišzuję druhnę sam. Małgorzatę Bartkiewicz do zebrania dokumentacji dotyczącej w/w zadania i przed zamknięciem próby dostarczenie jej do Komendy Hufca ZHP Ostrowiec Św.

  5. Zwišzki drużyn, inne jednostki

  Na wniosek Szefa namiestnictwa Wędrowniczego druha pwd. Krzysztofa Sojki powołuję na przewodniczšcš Kapituły Prób Wędrowniczych druhnę trop. Annę Jagielską

  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 09.06.2006

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L6/2006


  I. Uchwały, zarządzenia, decyzje

  1.2. Zarządzenia i decyzje

  Wyjątki z rozkazu Komendant Chorągwi L 12/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

  Podaję do wiadomości decyzję kapituły w sprawie nadawania Odznaki "Za Zasługi dla Kieleckiej Chorągwi ZHP" Odznakę "Za Zasługi dla Kieleckiej Chorągwi ZHP" otrzymuje druhna phm. Teresa Woźniak - Hufiec ZHP Ostrowiec Św.

  2. Hufiec

  2.5.1. Powołuję z dniem 09.06.2006 roku Sztab Hufcowej Akcji Letniej w składzie:
  • hm. Stanisław Woźniak - Szef Sztabu
  • hm. Remigiusz Woźniak - Komendant I turnusu w Lubiatowie
  • phm. Maciej Moskalik - Komendant I turnusu w Lubiatowie
  • phm. Teresa Woźniak - kwatermistrz-księgowa Hufca ZHP Ostrowiec Św.

  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 31.07.2006

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L7/2006


  I. Uchwały, zarządzenia, decyzje

  1.2. Zarządzenia i decyzje

  Na wniosek Szefa szkolenia kursu pierwszej pomocy HSR nr 376/06 po przeprowadzonym w dniu 2 lipca 2006 roku egzaminie praktycznym i teoretycznym przyznaję odznakę "Ratownik ZHP":
  • druhnie Kinga Marchwiany
  • druh Maciej Mizielski
  3. Drużyny

  3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
  • Na wniosek członków 01 ŒDH "BPiP" zwalniam z funkcji drużynowego w/w druha Kamila Ozdobę.
  Dziękuję druhowi za dotychczasowš pracę oraz życzę dalszych sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej i życiu osobistym.
  • Na drużynowego 01 ŚDH "BPiP" mianuje druha Łukasza Podrzyckiego

  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 26.09.2006

  Związek Harcerstwa Polskiego
  Komendant Hufca
  Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L8/2006

  I. Uchwały, zarządzenia, decyzje

  1.2. Zarządzenia i decyzje

  Zaliczam służbę instruktorską za rok 2005/2006 następującym druhnom i druhom::
 • hm. Woźniak Remigiusz - członek Komendy Hufca;
 • phm. Woźniak Teresa - z-ca Komendanta Hufca;
 • hm. Bałczewski Adam - przewodniczący Kręgu;
 • hm. Górnisiewicz Ireneusz - członek Komendy Hufca;
 • phm. Loranty Jolanta - członkini Komendy Hufca;
 • pwd. Sojka Krzysztof - szef Namiestnictwa Wędrowniczego;
 • hm. Woźniak Stanisław - przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich;
 • hm. Starzyński Wojciech - przewodniczący Kręgu;
 • hm. Łukiczew Henryka - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;
 • Świerczyńska Anna - drużynowa;
 • phm. Pawłowicz Helena - drużynowa;
 • pwd. Kraśniecka Edyta - drużynowa;
 • pwd. Baran Renata - drużynowa;
 • hm. Cieślak Cezary - członek Komisji Rewizyjnej;
 • phm. Cieślak Jolanta - z-ca Szczepowej;
 • pwd. Moskalik Elżbieta - szczepowa;
 • phm. Moskalik Maciej - członek Komisji Rewizyjnej;
 • Zięba Małgorzata - drużynowa;
 • hm. Czupryński Dariusz - członek Komendy Hufca;
 • pwd. Taćkiewicz Marcin - drużynowy;
 • Mizielski Maciej - drużynowy;
 • Bartkiewicz Małgorzata - drużynowa;
 • phm. Połetek Grażyna - członkini Komendy Hufca;
 • pwd. Głogowska Gabriela - członkini Komendy Hufca;
 • Marchwiany Kinga - drużynowa;
 • hm. Jagiełło Mariusz - członek Komendy Hufca;
 • pwd. Taborski Tomasz - drużynowy;
 • pwd. Nowocień Magdalena - drużynowa;
 • hm. Bojarska Teresa;
 • hm. Kunat Teresa;
 • hm. Duniec Mirosława;
 • hm. Łabuszewska Danuta;
 • pwd. Kubasińska Beata;
 • hm. Mazur Stefania;
 • phm. Szczerski Krzysztof;
 • hm. Górniak Ewa;
 • phm. Kałuża Marian;
 • Czupryńska Lucyna;
 • hm. Ścisłowicz Jolanta;
 • hm. Trojanowski Ryszard.


3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
 • zwalniam z funkcji drużynowego 07 SvSDH "TUPTAKI SZALONE" druhnę pwd. Magdalenę Nowocień - dziękuję druhnie za dotychczasowš służbę i życzę sukcesów wżyciu osobistym i dalszej pracy na rzecz ZHP.
 • mianuję druha mł. Mateusza Jajszczuka drużynowym 07 SvSDH "TUPTAKI SZALONE" i zobowiązuję druha do ukończenia kursu drużynowych w przeciągu pół roku od chwili mianowania na w/w funkcję

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 18.10.2006

Zwišzek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L9/2006


Wyjštki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L17/2006 z dnia 19 września 2006 r.:
 • udzielam pochwały Harcerskiemu Centrum Pierwszej Pomocy które jest jednostką organizacyjną Hufca ZHP w Ostrowcu Św. za zabezpieczenie ratowniczo-medyczne;
 • koncertu "Gospodarze Gościom" i "Koncertu Galowego"
 • "Świętokrzyskiego Oratorium Milenijnego"
 • zaliczam służbę instruktorską za rok 2005/2006 dh. hm. Robertowi Rogali - komendantowi hufca Ostrowiec Świętokrzyski
1. Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.2 Zarządzenia i decyzje
 • zatwierdzam regulamin turnieju w piłkę halową i osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie tego turnieju mianuję dh. Jakuba Kościołka
 • zatwierdzam regulamin III Harcerskiego Rajdu "Rajd" - komendantem rajdu mianuję dh. HO Macieja Mizielskiego
  Jednocześnie zobowiązuję Druhów do rozliczenia w/w imprez w terminie ustalonym przez Komendę Hufca.
3. Drużyny

Z dniem 29.09.2006r. zezwalam 143 DH "Zawieja" na rozpoczęcie realizacji zadań zwišzanych ze zdobywaniem specjalności Drużyny JeŸdzieckiej oraz życzę powodzenia w jej realizacji.
Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala
Ostrowiec Św. 20.10.2006

Zwišzek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz Specjalny S 5/2006


Na wniosek Świętokrzyskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej dotyczšcej zakończenia "Kampanii Bohater" zamykam realizację zadań z wynikiem pozytywnym i nadaję Świętokrzyskiemu Kręgowi Seniorów i Starszyzny Harcerskiej imię Bogusławy Januszówny.

Gratuluję wszystkim zaangażowania w dotychczasową pracę mającą na uwadze "ocalenie od zapomnienia" faktów historycznych zwišzanych z tradycją Związku Harcerstwa Polskiego na terenie podległym Hufcowi ostrowieckiemu i proszę jednocześnie o jej kontynuację.
Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala

Zastrzegamy sobie prawo do treści publikowanych na tej stronie, kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez naszej wiedzy i zgody jest zabronione.
© 2005 www.Ostrowiec.zhp.pl
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.03 sekund