Witaj w Strona Hufca ZHP Ostrowiec
  Witaj Anonim!    

Aktualności
. Strona główna
. Czytelnia
. Archiwum
. Rozkazy Komendanta
. Galeria zdjęć
. Artykuły

Hufiec
. Dane teleadresowe
. Sztandar Hufca
. Komenda Hufca
. Komisja Rewizyjna
. Namiestnictwo Wędrownicze
. KSI
. HSK
.HCPP

Komunikacja
. Forum Ostrowieckie
. Ostrowieckie Gadu Gadu
. Księga gości
. Forum.zhp.pl
. Rekomenduj nas
. Kontakt
. Linki
. Redakcja

Dla harcerza
. Downloads
. Prasa harcerska
. Mini poradnik

Komentarze
· 1 Świąteczna Zbiórka Żywności
· 2 Zaproszenie na Obietnice Zuchową
· 3 WŚ: Stokrotkowy obóz
· 4 Echo Dnia: Ze społecznikowską pasją
· 5 41 DH
· 6 Harcerze - Najlepsi Ratownicy Drogowi
· 7 DH NS OGNIKI w Jaskini Raj
· 8 Zaproszenie na Zlot Harcerzy w Sandomierzu od Księdza Biskupa
· 9 Lubiatowo 2009 - ZAPRASZAMY
· 10 Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ostrowiec Świętokrzyski

Login
Pseudonim

Hasło

Kod zabezpieczajacy: Kod zabezpieczajacy
Wpisz kod zabezpieczający

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Oficjalna strona www Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Św. 20.01.2004

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L1/2004


1. Uchwały, zarządzenia, decyzje.

1.2. Zarządzenia i decyzje

Zgodnie z decyzją Zjazdu Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyskiego z 11.11.2003 roku powołuję Kapitułę Stopni Harcerskich w następujących składzie:
 • phm. Daniel Kuligowski - przewodniczący
 • hm. Remigiusz Woźniak - członek
 • phm. Maciej Brociek - członek oraz zatwierdzam Regulamin w/w Kapituły.
3. Drużyny.

3.2. Zmiany organizacyjne

z dniem 02.01.2004 rozwiązuję Gromadę Zuchową nr 4/1 "Dzielne Orlęta";
  z dniem 02.01.2004 przyjmuję w poczet ZHP następujące drużyny i nadaję im numer:
 • 5/2 DH "Azyl" działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5;
 • 1/II LO "Łosie" działająca przy II LO im. J. Chreptowicza
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych:
 • zwalniam druhnę tropicielkę Annę Kaczmarską z funkcji drużynowej GZ "Dzielne Orlęta" a mianuję ją drużynową GZ "Leśne Skrzaty";
 • mianuję druha Macieja Mizielskiego drużynowym DH "Azyl", a druhnę pwd. Gabrielę Głogowską opiekunem tej drużyny;
 • mianuję druha Piotra Pazderskiego drużynowym DH "Łosie", a opiekunem Panią Wiesławę Kaczmarską;
4. Kręgi Instruktorskie

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
 • zwalniam z funkcji Przewodniczącego Kręgu Instruktorów, Seniorów i Starszyzny Harcerskiej druha hm. Stanisława Woźniaka - dziękuję mu za wieloletnie pełnienie tej funkcji.
 • Przewodniczącym w/w Kręgu mianuję druha hm. Adama Bałczewskeigo i życzę mu sukcesów w pracy instruktorskiej.
Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 26.01.2004

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


ROZKAZ SPECJALNY LS 1/2004


Dziękując za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz pomoc okazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego przyznaję:
 • Pani Grazynie Strzelec
 • Pani Iwonie Szklarskiej Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa.
Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 27.02.2004

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L2/2004


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 1/04 z dnia 05.02.2004 roku. Podaję do wiadomości, że: delegatami na Zjazd Chorągwi, który odbędzie się 17.04.2004 roku z Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski są:
 • druh hm. Mariusz Jagiełło;
 • druh phm. Daniel Kuligowski;
 • druh hm. Robert Rogala
1. Uchwały, zarządzenia, decyzje.

1.2. Zarządzenia i decyzje

Zgodnie z decyzją Komendy Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyskiego z dnia 12.02.2004 roku przypominam co obowiązuje w przypadku organizacji biwaków i innych imprez turystycznych:
 • termin składania kart biwakowych, rajdowych;
 • obowiązkowe ubezpieczenie uczestników na czas wyjazdu;
 • jeżeli drużyny działają przy szkole - pieczątka Dyrektora Szkoły i pisemna zgoda rodziców;
 • jeżeli są to drużyny środowiskowe - pisemna zgoda rodziców;
 • czas składania całej dokumentacji najpóźniej 7 dni przed zorganizowaniem imprezy
10. Drużyny.

Na wniosek Szefa Inspektoratu Ratowniczo-Medycznego Chorągwi Kieleckiej przyznaję odznakę "Ratownik Medyczny ZHP" w stopniu III (odznaka brązowa) druhnie Kindze Zdyb.

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 05.03.2004

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L3/2004


7.4. Kary organizacyjne.

Zgodnie ze Statutem Związku Harcerstwa Polskiego § 28 udzielam druhowi phm. Dariuszowi Czupryńskiemu kary nagany za organizację w dniach 19-21.01.2004 roku biwaku harcerskiego w miejscowości Kurzacze, na który nie było zezwolenia Komendanta Hufca ZHP.

Jednocześnie zakazuję druhowi organizacji imprez turystycznych: biwaków, rajdów, HAL itp do końca 2004 roku.

Zgodnie ze Statutem Związku Harcerstwa Polskiego § 28 udzielam druhom młodzikowi Jakubowi Kościołkowi, ćwikowi Marcinowi Taćkiewiczowi, pwd. Konradowi Kruszynie kary upomnienia za udział w biwaku harcerskim w miejscowości Kurzacze w dniach 19-21.01.2004 roku, na który nie było zezwolenia Komendanta Hufca ZHP.

Jednocześnie zakazuję druhom organizacji imprez turystycznych: biwaków, rajdów, HAL itp do końca sierpnia 2004 roku.

Informuję wszystkich ukaranych, że od powyższej decyzji przysługuje im prawo odwołania do Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP w ciągu 14 dni od ukazania się rozkazu.

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 11.04.2004

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz LS 2/2004


Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 4/04 z dnia 30 marca 2004 roku. Podaję do wiadomości, że Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otzrymują:
 1. Pan Janusz Woźniak - Hufiec Ostrowiec Św;
 2. Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.
Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 16.04.2004

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L4/2004


3. Drużyny.

3.2. Zmiany organizacyjne

Zawieszam działalność 292 DH "OTRYT" informując jednocześnie, że wszystkie zobowiązania finansowe przejmuje Szczep "SZANIEC";

Przyjmuję w struktury ZHP DH "TUPTAKI SZALONE" i nadaję jej numer 07;

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych:

Zwalniam z funkcji drużynowej 4/2 DH "KONICZYNA" dh trop. Annę Jasiak; Mianuję dh sam. Magdę Nowocień drużynową 07 DH "TUPTAKI SZALONE".

4. Kręgi instruktorskie.

Rozwiązuje Akademicki Krąg Instruktorski "ORSZA"

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach:

Zwalniam z funkcji przewodniczącej kręgu "ORSZA" dh Harcerkę Orlą Karolinę Grzesik

6. Mianowania instruktorów:

6.2. Zamknięcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 07.04.2004 roku zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki:
 • dh Paulinie Kowalskiej;
 • dh Karolinie Grzesik.
6.3. Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 07.04.2004 roku otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki:
 • dh Magdzie Nowocień;
 • dh Magdzie Mazur;
 • dh Jakubowi Kościołkowi;
 • dh Marcinowi Taćkiewiczowi
Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 17.05.2004

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L 5/2004


1. Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.2. Zarządzenia i decyzje

1.2.1. Zwołuję Zlot Hufca w dniach 28-30.05.2004 roku i zatwierdzam jego regulamin i kadrę:
 • oboźnym i koordynatorem odpowiedzialnym za program mianuję druha hm. Remigiusza Woźniaka;
 • osoby odpowiedzialne za program:
 • druhna Marta Jędrzejewska;
 • druh Marcin Taćkiewicz;
  • kwatermistrzem Zlotu mianuję druhnę pwd. Teresę Woźniak osoby wchodzące w skład pionu kwatermistrzowskiego to:
  • druhna hm. Henryka Łukiczew;
  • druhna Lidia Perczak - szef kuchni;
  • druhna Grażyna Strzelec;
  1.2.2 Zatwierdzam regulamin rajdu Integracyjnego "Poznajmy się", który odbędzie się w dniach 19-20.06.2004 roku oraz zatwierdzam kadrę w składzie:
  • druhna phm. Jolanta Loranty - komendant rajdu;
  • druhna phm. Helena Pawłowicz - z-ca d/s programowych;
  • druh hm. Remigiusz Woźniak - oboźny rajdu
  5. Związki drużyn, inne jednostki organizacyjne

  5.2. Powołanie innych jednostek organizacyjnych

  Powołuję Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy działające przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim

  5.3. Mianowania w innych jednostkach organizacyjnych

  Mianuję druha phm. Dariusza Czupryńskiego Szefem Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 28.05.2004

  Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz LS 3/2004
  1. Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 4/04 z dnia 30 marca 2004 roku :
    Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują:
   • Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu św.
   • Pan Janusz Woźniak
  2. Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 5/2004 z dnia 14 kwietnia 2004r.:
    Odznakę "Za Zasługi dla Kieleckiej Chorągwi ZHP" otrzymuje:
   • dh. hm. Mariusz Jagielło
    Brązową Odznakę Kadry Kształcącej przyznaję:
   • hm. Remigiuszowi Woźniakowi
  3. Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymuje:
   • Pan Marian Kuzka
  4. Odznakę 90-lecia Harcerstwa na Ziemi Kieleckiej otrzymują:
   • dh. hm. Remigiusz Woźniak
   • dh. pwd. Teresa Woźniak
  5. Odznakę " Za Zasługi dla Kieleckiej Chorągwi ZHP" nr 126 otrzymuje
   • dh. hm. Remigiusz Woźniak
  6. Mianowania instruktorów ZHP

   Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP

   Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP i dopuszczam do Złożenia Zobowiązania Instruktorskiego następujące druhny i druhów:
   • dh. pwd. T. Woźniak
   • dh. pwd. I. Górnisiewicz
  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 06.06.2004

  Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L 6/2004


  2. Hufiec

  2.5.1. Powołuję z dniem 06.06.2004 roku Sztab Hufcowej Akcji Letniej w składzie:
  • hm. Remigiusz Woźniak - szef sztabu;
  • hm. Stanisław Woźniak - członek sztabu;
  • hm. Ireneusz Górnisiewicz -członek sztabu.
  2.5.2. Powołuję komendantkę obozu harcerskiego w Lubiatowie druhnę phm. Elżbietę Moskalik

  6. Mianowania instruktorów.

  6.2. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki

  Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.05.2004 roku zamykam pozytywnie próbę przewodnikowską druhnie Małgorzacie Jedlikowskiej

  6.3. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

  Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.05.2004 roku otwieram próbę przewodnikowską druhnie Katarzynie Pastuszce i druhowi Zbigniewowi Cichoniowi.

  6.4. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza

  Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam negatywnie próbę podharcmistrzowską druhowi pwd. Mateuszowi Bąkowi

  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 09.07.2004

  Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L 7/2004


  Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L6/04 z 30 kwietnia 2004 roku: srebrny Krzyż "Za zasługi dla ZHP" otrzymuje:
  • hm. Robert Rogala
  Chorągiew w skład Komendy Chorągwi powołujędruhnę pwd. Karolinę Grzesik

  Mianowania:
  • na funkcję mianuję druhnę pwd. Karolinę Grzesik kierowniczką referatu harcerskiego; do Chorągwianej Komisji Rewizyjnej
  • hm. Mariusz Jagiełło;
  • pwd. Teresę Woźniak
  2. Hufiec

  Powołuję w skład Kadry obozu w Wołosatem:
  • dh. pwd. Teresę Woźniak - kwatermistrz;
  • dh. pwd. Grażynę Połetek - komendantka podobozu;
  • dh. Marcina Taćkiewicza - instruktor programowy;
  • dh. Martę Jędrzejewską -instruktor programowy;
  • dh. Wiesławę Serwinowską - komendantka NS, pielęgniarka;
  • dh. Beatę Kubasińską - instruktor programowy NS;
  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 16.09.2004

  Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L 8/2004


  3. Drużyny

  3.2. Zmiany organizacyjne:
  • z dniem 09.09.2004 roku reaktywuję działalność 71 DH "OGIEŃ" a na funkcję drużynowego mianuję druha ćwika Mateusza Falasę;
  • z dniem 15.09.2004 roku przyjmuję w struktury ZHP DH "ZAWISZA" i nadaję jej nr 10, a na funkcje drużynowego mianuję druha Piotra Perczaka.
  3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
  • zwalniam z funkcji drużynowej 09 DH "BUKI" druhnę Martę Jedrzejewską - dziękuję jej za duży wkład pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego i życzę dalszych sukcesów w pracy na rzecz Związku;
  • Mianuję drużynową 09 DH "BUKI" druhnę Katarzynę Starczewską.
  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 17.09.2004

  Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz LS 5/2004
  1. W dniach 18-19.09.2004 roku zwołuję I Zlot Instruktorów i Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Miejsce Zlotu "Dom Harcerza" w Nosowie
  2. Na czas Zlotu powołuję Komendę w składzie:
    hm. Józef Pazderski - komendant;
   • hm. Adam Bałczewski - kwatermistrz;
   • pwd. Teresa Woźniak - z-ca kwatermistrza;
   • hm. Janusz Marczak - oboźny
  3. Życzę wszystkim uczestnikom Zlotu miłej zabawy przy harcerskim ognisku.
  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 04.10.2004

  Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L 9/2004


  2. Hufiec

  2.5. Powołanie komendy rajdu: Zatwierdzam regulamin VII Ogólnopolskiego Rajdu Harcerskiego "KAMYK"
  • Komendantem Rajdu mianuję druha hm. Mariusza Jagiełło
  • Z-cą komendanta Rajdu mianuję druha phm. Daniela Kuligowskiego
  • Oboźnym Rajdu mianuję druha HO Konrada Kuligowskiego
  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 22.11.2004

  Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


  Rozkaz L 10/2004


  Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L12/04 z dnia 20 sierpnia 2004 roku mianowania na funkcje:
  • mianuję na funkcję pełnomocnika Komendanta Chorągwi d/s drużyn i klubów ratowniczo-medycznych phm. Dariusza Czupryńskiego
  • decyzją Komendy Chorągwi z dnia 24.09.2004 roku rozwiązuję Inspektorat Ratowniczo-Medyczny przy Komendzie Chorągwi w składzie:
   • hm. Mariusz Jagiełło - szef inspektoratu;
   • phm. Beata barska - członek inspektoratu, koordynator d/s PCK
   • phm. Daniel Kuligowski - członek inspektoratu, koordynator d/s NGO
   2. Hufiec

   2.5. Zwalniam z funkcji
   • Komendanta VII Ogólnopolskiego Rajdu harcerskiego "KAMYK" druha hm. Mariusza Jagiełło
   • Z-cy komendanta Rajdu druha phm. Daniela Kuligowskiego
   • Oboźnego Rajdu druha HO Konrada Kuligowskiego dziękuję im za przygotowanie rajdu i jego prawidłowy przebieg.
   3. Drużyny

   3.2. Zmiany organizacyjne
   • z dniem 01.09.2004 roku wyrażam zgodę na działalność GZ "SŁONECZKA" przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim i nadaję jej numer GZ 11/1
   • z dniem 01.10.2004 roku wyrażam zgodę na działalność GZ "WIEWIÓRKI" przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim i nadaję jej numer GZ 11/2
   • z dniem 01.10.2004 roku wyrażam zgodę na działalność DH "BUCIORY" przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim i nadaję jej numer 11/2
   3.3. Mianowania drużynowych
 • drużynową GZ 11/1 "SŁONECZKA" mianuję druhnę Bożenę Cholewińską;
 • drużynową GZ 11/2 "WIEWIÓRKI" mianuję druhnę Elżbieta;
 • drużynową DH 11/2 "BUCIORY" mianuję druhnę Annę Świrczyńską; 6.2. Zamknięcie próby na stopień przewodnika

  Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27.10.2004 roku zamykam próbę na stopień przewodnika druhowi Tomaszowi Taborskiemu

  6.4. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza

  Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27.10.2004 roku zamykam próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd. Konradowi Kruszynie

  6.5. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni

  Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Teresie Woźniak

  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 11.12.2004

  Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


  ROZKAZ SPECJALNY S 4/2004


  Mianowania instruktorów ZHP.

  Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP

  Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP i dopuszczam do Złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha pwd. Tomasza Taborskiego

  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala


  Ostrowiec Św. 19.12.2004

  Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


  ROZKAZ SPECJALNY S 5/2004
  • W związku z Uchwałą Zjazdu Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim powołuję na funkcję kapelana Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim druha pwd. ks. Pawła Anioła
  • W imieniu wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów z Powiatu Ostrowieckiego życzę Państwu Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego narodzenia niezapomnianej Wigilii i samych radości w nadchodzącym Nowym Roku.
  Czuwaj !


  /-/ hm. Robert Rogala

 • Zastrzegamy sobie prawo do treści publikowanych na tej stronie, kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez naszej wiedzy i zgody jest zabronione.
  © 2005 www.Ostrowiec.zhp.pl
  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  Tworzenie strony: 0.04 sekund