Witaj w Strona Hufca ZHP Ostrowiec
  Witaj Anonim!    

Aktualności
. Strona główna
. Czytelnia
. Archiwum
. Rozkazy Komendanta
. Galeria zdjęć
. Artykuły

Hufiec
. Dane teleadresowe
. Sztandar Hufca
. Komenda Hufca
. Komisja Rewizyjna
. Namiestnictwo Wędrownicze
. KSI
. HSK
.HCPP

Komunikacja
. Forum Ostrowieckie
. Ostrowieckie Gadu Gadu
. Księga gości
. Forum.zhp.pl
. Rekomenduj nas
. Kontakt
. Linki
. Redakcja

Dla harcerza
. Downloads
. Prasa harcerska
. Mini poradnik

Komentarze
· 1 Świąteczna Zbiórka Żywności
· 2 Zaproszenie na Obietnice Zuchową
· 3 WŚ: Stokrotkowy obóz
· 4 Echo Dnia: Ze społecznikowską pasją
· 5 41 DH
· 6 Harcerze - Najlepsi Ratownicy Drogowi
· 7 DH NS OGNIKI w Jaskini Raj
· 8 Zaproszenie na Zlot Harcerzy w Sandomierzu od Księdza Biskupa
· 9 Lubiatowo 2009 - ZAPRASZAMY
· 10 Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ostrowiec Świętokrzyski

Login
Pseudonim

Hasło

Kod zabezpieczajacy: Kod zabezpieczajacy
Wpisz kod zabezpieczający

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Oficjalna strona www Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Św. 17.01.2002

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L1/2002


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 24/01 z dnia 12.12.2001 roku

Podaję do wiadomości, że na wniosek Inspektoratu Ratowniczo-Medycznego przy Komendzie Chorągwi przyznaje Brązową Odznakę Harcerskiej Służby Krwi następującym druhnom i druhom:
 • pwd. Marta Sławska - Komenda Hufca Ostrowiec Św. nr 1/B
 • druh Mariusz Dąbrowski - Komenda Hufca Ostrowiec Św. nr 3/B
3. Drużyny

3.1. Nadanie imion i nazw

Nadaję 1 DH w Bałtowie działającej przy Szkole Podstawowej nazwę "Wawer"

3.2. Zmiany organizacyjne

Podaję do wiadomości wykaz drużyn przyjętych do ZHP i otrzymujących numer:
 • Gromady Zuchowe:
"Ekostworki" - Gromada Zuchowa działająca przy PSP 14 otrzymuje numer GZ 1/14

Gromada Zuchowa pryz PSP w Bałtowie otrzymuje numer GZ 1/GB

Drużyny harcerskie:
 • "Słoneczni" - Drużyna Harcerska działająca przy PSP 14 otrzymuje numer DH 14/1
 • "Huba" - Drużyna Harcerska działająca przy PSP 4 otrzymuje numer DH 4/1
3.3. Mianowania drużynowych:
 • drużynową GZ "Ekostworki" mianuję druhnę phm. Annę Stojek
 • drużynową GZ w Bałtowie mianuję druhnę Monikę Celary
 • drużynową DH "Słoneczni" mianuję druhnę Agnieszkę Nowak
 • drużynowym DH "Huba" mianuję druha phm. Remigiusza Woźniaka
 • drużynowym DH "Łaziory" mianuję druha pwd. Konrada Kruszynę
4. Kręgi Instruktorskie

4.1. Powołania Kręgów

Wyrażam zgodę na utworzenie Akademickiego Kręgu Instruktorskiego przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim

4.2. Nadanie imion, nazw

Nadaję Akademickiemu Kręgowi Instruktorskiemu działającemu przy Komendzie Hufca Ostrowiec Świętokrzyski nazwę "Bratek"

4.3. Mianowania w kręgach

Podaję do wiadomości wybór druha phm. Macieja Broćka na funkcję Przewodniczącego Kręgu Akademickiego "Bratek"

5. Związki drużyn, inne jednostki

5.3. Zwolnienia i mianowania:
 • zwalniam z funkcji Komendanta Szczepu "Źródło" druha phm. Tomasza Deronia, dziękuję druhowi za duży wkład pracy na rzecz ZHP Komenda Hufca Ostrowiec Św. i życzę powodzenia w życiu osobistym i dalszej pracy instruktorskiej
 • mianuję druhnę phm. Ewę Gawlik komendantką Szczepu "Źródło" i życzę sukcesów w służbie instruktorskiej.
6. Mianowania instruktorów

6.2. Zamknięcie próby na stopień przewodnika

na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.12.2001 zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika druhowi Konradowi Kruszynie

na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.01.2002 zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki:
 • druhnie Annie Głazek
 • druhnie Urszuli Górnisiewicz
6.4. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.01.2002 zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi pwd. Maciejowi Broćkowi

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 26.03.2002

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L2/2002


1. Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.2. Zarządzenia i decyzje

Zatwierdzam regulamin i Harcerskiego Rajdu "Sabat" - o puchar komendanta Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski

2.4. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

zwalniam dh phm. Pawła Juzala z członkostwa w Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 01.01.2002

Dziękuję druhowi za duży wkład pracy na rzecz ZHP i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej i życiu osobistym.

mianuję z dniem 01.01.2002 Komisję Stopni Instruktorskich w następującym składzie:
 • hm. Mariusz Jagiełło
 • hm. Ireneusz Górnisiewicz
 • hm. Krystyna Sendrowicz
3.2. Zmiany organizacyjne

Z dniem 01.01.2002 rozwiązuję następujące drużyny:
 • "Czarne Żmije" DH przy PSP 12
 • "Skalne Wrota" DH przy PSP i Gimnazjum w Waśniowie
 • "Watra" DH przy PSP w Kunowie
 • "Czarne Stopy" GZ przy PSP 5 w Ostrowcu Św.
3.3.
 • zwalniam druhnę Renatę Bartnik z funkcji drużynowej GZ "Czarne Stopy" przy PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • zwalniam z funkcji drużynowego 61 SDH "ŁOŚNA" dh pwd. Dariusza Radwańskiego
 • mianuję dh Magdalenę Sas drużynową 61 SDH "ŁOŚNA", a jej opiekunem Pana Mirosława Sasa
5. Związki drużyn i inne jednostki

5.3.
 • zwalniam z funkcji komendanta Szczepu Drużyn Specjalnościowych dh phm. Krzysztofa Adamskiego Dziękuję druhowi za wkład w pracę na rzecz Zwiazku.
 • mianuję dh pwd. Katarzynę Grabowską komendantką Szczepu Drużyn Specjalnościowych przy PSP 7 i życzę dużo sukcesów w pracy instruktorskiej
7. Urlopy ..., zawieszenia instruktorów

7.1. Urlopy

Udzielam dh pwd. Dariuszowi Radwańskiemu urlopu instruktorskiego od 01.01.2002 do 31.11.2002 (powód: zasadnicza służba wojskowa)

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 09.07.2002

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L3/2002


W związku ze zbliżającymi się wyjazdami na obozy i kolonię życzę wszystkim członkom Związku Harcerstwa Polskiego, którzy skupieni są wokół Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski dobrego i miłego spędzenia wolnego czasu abyśmy wszyscy w zdrowiu mogli przywitać nowy rok szkolny i harcerski 2002/2003.

2. Hufiec

2.5. Z dniem 01.07.2002 powołuję Sztab Hufcowej Akcji Letniej w składzie:
 • phm. Remigiusz Woźniak - pełnomocnik Hufcowej Akcji Letniej
 • hm. Ireneusz Górnisiewicz - członek sztabu
 • hm. Krystyna Sendrowicz - członkini sztabu
5. Związku drużyn, inne jednostki.

5.2. Z dniem 25.03.2002 rozwiązuję Samodzielny Zastęp "Małżo-Wydry", a druhnie pwd. Urszuli Górnisiewicz dziękuję za dotychczasową służbę instruktorską i życzę dalszych sukcesów w życiu prywatnym i służbie instruktorskiej.

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 29.08.2002

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L4/2002


W związku z końcem wakacji 2002 życzę wszystkim instruktorom dalszych sukcesów w swojej pracy wychowawczej na rzecz Zwiazku, a wszystkich harcerzy, harcerek i uchów zachęcam do wspaniałej zabawy dla rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego.

1. uchwały, zarządzenia, decyzje

1.2. Zatwierdzam regulamin Harcerskiego rajdu "SABAT" - o puchar komendanta Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski

2. Hufiec

2.5. Z dniem 01.09.2002 rozwiązuję Sztab Hufcowej Akcji Letniej w składzie:
 • phm. remigiusz Woźniak - pełnomocniki Hufcowej Akcji Letniej
 • hm. Ireneusz Górnisiewicz - członek sztabu
 • hm. Krystyna Sendrowicz - członkini sztabu
Jednocześnie dziękuję w/w za duży wkąłd pracy w przebiegu HAL 2002

5. Związki druzyn, inne jednostki

5.2. Z dniem 29.08.2002 mianuję druha pwd. Mateusza Bąka zastępcą pzrewodniczącego kręgu Instruktorskiego "SZAROTKI"

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 10.09.2002

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L5/2002


1. Uchwały, zarządzenia, decyzje.

Zatwierdzam regulamin V Harcerskeigo Rajdu "KAMYK 2002"

2. Hufiec

2.1. Podaję do wiadomości listę druhen i druhów, którzy zdobyli Brązową Odznakę ratownika Medycznego w stopniu III:
 • och. Marta Kobyłecka
 • phm. Maciej Brociek
 • HO Karol Majewski
 • och. Katarzyna Pastuszka
 • wyw. Marcin Taćkiewicz
 • pwd. Mateusz Bąk
 • och. Ewa Broda
 • druhna Ewa Mróz
 • ćwik bartosz borowski
 • och. Dorota Wójtowicz
W/w życzę sukcesów w pełnionej służbie i zachęcam do pogłebiania swojej wiedzy.

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 05.10.2002

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L6/2002


Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L 5/2002 z 20 maja 2002 roku.

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:
 • Srebrny Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymuje
 • hm. Krystyna Sendrowicz
 • Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują:
 • hm. Ireneusz Górnisiewicz;
 • hm. Jadwiga Kaczmarska
2. Hufiec

6 Mianowania instruktorów

6.4. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza.

Na wniosek Komisji Instruktorskiej z dnia 25.09.2002 roku zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi pwd. Danielowi Kuligowskiemu.
Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala


Ostrowiec Św. 25.10.2002

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrowiec Świętokrzyski


Rozkaz L7/2002


Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 11/2002 z 24 września 2002 roku.

Podaję do wiadomości skład Hufcowej Komisji Inwentaryzacyjnej:
 • hm. Ireneusz Górnisiewicz - przewodniczący;
 • hm. Krystyna Sendrowicz - członkini komisji;
 • phm. Dariusz Czupryński - członek komisji.
Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 12/2002 z 11 października 2002 roku.

Podaję do wiadomości, że decyzją Kapituły odznakę i dyplom 50-lecia Harcerstwa na Ziemi Kieleckiej otrzymał

Czuwaj !


/-/ hm. Robert Rogala

Zastrzegamy sobie prawo do treści publikowanych na tej stronie, kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez naszej wiedzy i zgody jest zabronione.
© 2005 www.Ostrowiec.zhp.pl
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.04 sekund